Pajamų deklaravimas: daug klausimų VMI
Jei­gu pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo klau­si­mai bū­tų įtrauk­ti į eko­no­mi­kos eg­za­mi­ną, tai tu­riu abe­jo­nę ar juos kas nors iš­spręs­tų be par­uoš­tu­kės. Ma­nau jau at­ėjo lai­kas kaž­ką su ši­tuo da­ry­ti – ar­ba į aukš­to­jo moks­lo prog­ra­mas įtrauk­ti su­trum­pin­tą bu­hal­te­ri­jos ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo kur­są ar­ba vi­są tą rei­ka­lą kaž­kaip su­pap­ras­tin­ti.

Fu..king insane. Vyresnio amžiaus žmonėms deklaravimas tiesiog per sudėtinga. Net man čia yra nemenkas iššūkis, nors domiuosi.

Dar visus deklaruojančiuosius noriu perspėti, jog deklaracijose šiemet deklaruojami tik mokami mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Sodros mokesčiai šiose deklaracijose beveik neatsispindi, todėl birželį ir liepą laukite „staigmenų“. Todėl, jeigu esate įpratę deklaruoti mokesčius ir ramiai miegoti, tai taip tikrai nebus. Daugiausiai tai galioja jeigu dirbate savarankiškai (individuali veikla, verslo liudijimai) ar turite kokią nors mažąją bendriją (MB).

Anksčiau mokesčių mokėtojai deklaruodavo pajamas, nes galėdavo susigrąžinti mokesčius, dabar viskas apsivertė ir deklaruojama tam, kad primokėti nepriemokas.

Užvakar teko „džiaugsmas“ pataisyti vyresnio amžiaus žmogaus deklaracijas už paskutinius penkis metus. Toks įdomumas aplankė. Deklaracijų pokyčiai atskleidė turtingą Lietuvos penkmečio mokesčių istoriją. Keitėsi neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) ir minimali alga, kuri susieta su kitomis įmokomis. Atsirado papildomas NPD, kuris nuolat keitėsi, šiemet kaip suprantu dings. Skaičiuojamas taip pat privalomas sveikatos draudimas (PSD) keitėsi beveik kasmet su metų poilsiu, bet bjauriausia kai mokestis vienais metais pasikeitė metų viduryje (kaip tyčia). Ir administratorius šio mokesčio keitėsi, todėl informaciją reikia rankiotis po gabalėlį. Nuo minimalios algos skaičiuojamos Sodros įmokos taip pat keitėsi skirtingai – kartais kasmet, kartais metų viduryje. Ir, o košmare, jeigu pasitaikė individuali veikla arba koks verslo liudijimas – šitie tai killer.

Vienais metais Sodros įmokos skaičiuojamos, kitais neskaičiuojamos. Vienais metais to pačio mokesčio reikia mokėti įmokas už dieną, kitais atvejais už mėnesį, o kartais nereikia. Kaip skaičiuoti PNPD kaip paskaičiuoti jeigu vaikui metų vidury suėjo 18 metų, o jis įstojo į universitetą, bet berods du vasaros mėnesiai, kai tas jaunuolis yra niekas. Čia pasimato VMI klaidos. Ne tik šiemet. Vienais metais pajamos neapmokestinamos, kitais apmokestinamos, dar kažkuriais jų deklaruoti tiesiog nereikėjo. Palūkanų apmokestinimas, kada deklaruoti, kada ne? O ką daryti jeigu mėnesio viduryje žmogų atleido iš darbo, ar reikia mokėti PSD ar ne, kaip nuo to pasikeitė visi kiti mokesčiai? Juk šituos mokesčius dabar administruoja Sodra, o ji apie mokesčių mokėjimą išvis tyli.

Nelabai suprantu, kodėl mokesčių deklaravimas tapo tokia nemalonia patirtimi. Anksčiau mokesčių mokėtojai deklaruodavo pajamas, nes galėdavo susigrąžinti mokesčius, dabar viskas apsivertė ir deklaruojama tam, kad primokėti nepriemokas.