Nuo liūčių nukentėjusiems žemdirbiams – daugiau lengvatinio kuro
Per­nai va­sa­rą ir ru­de­nį iš­kri­tus daug kri­tu­lių ir per der­liaus nu­ėmi­mą iš­au­gus žem­dir­bių de­ga­lų po­rei­kiui, siū­lo­ma jiems par­duo­ti dau­giau pi­ges­nio dy­ze­li­no, pra­ne­šė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM). 

„2017 metais standartinė kritulių kiekio norma buvo viršyta visus mėnesius, išskyrus sausio ir gegužės, o rugsėjo-spalio mėnesiais visoje Lietuvoje kritulių iškrito 200 proc. daugiau nei standartinė klimato norma. Tai lėmė išaugusį degalų poreikį“, – pranešime teigia ŽŪM Ekonomikos departamento direktorius Vygantas Katkevičius.

Pasak jo, papildomas degalų kiekis būtų skirtas ūkininkams, kompensuojant pernai išaugusias degalų sąnaudas, susijusias su derliaus nuėmimu. Dabar jie turi teisę 2017–2018 ūkiniais metais įsigyti iki 15 proc. degalų daugiau nei priklauso, sumažinant 2018–2019 ūkinių metų kvotą.