Numesta „našlaitė“ įmonė nekainuoja
Per­nai su­ma­žė­jo įmo­nių „naš­lai­čių“ – to­kių, ku­rios nei už­da­ro­mos, nei lik­vi­duo­ja­mos, o tie­siog pa­lie­ka­mos mer­dė­ti be dar­buo­to­jų ir rea­lios veik­los, ti­kin­tis jų pri­si­kė­li­mo ge­res­niais lai­kais. Per pra­ėju­sius me­tus Lie­tu­vo­je „naš­lai­čių“ at­si­ra­do dau­giau kaip 8,4 tūks­tan­čio.

Dėl lietuviškuose įstatymuose, kurie reglamentuoja bendrovių veiklą ir likvidavimą, esančių spragų šalyje kasmet atsiranda įmonių, paliekamų likimo valiai. Tokios įmonės, kaip nurodo „Creditreform Lietuva“, registre figūruoja tarytum veikiančios, tačiau iš tiesų jos neturi darbuotojų, yra užmirštos ir partnerių, ir klientų.

Daugiausia merdinčiųjų – paslaugų srityje

UAB „Creditreform Lietuva“ duomenimis, daugiausia įmonių „našlaičių“ registruota Vilniaus apskrityje – čia jos sudaro kiek daugiau nei pusę visų tokių įmonių. Apie 18 proc. yra Kauno apskrityje ir kitų didžiųjų miestų regionuose.

Tiesa, pernai „našlaitėmis“ tapusių įmonių daugiausia buvo Zarasų rajono savivaldybėje. Šimtui šiame rajone veikiančių bendrovių teko 13,5 visą personalą per praėjusius metus išbarsčiusių įmonių. Zarasai aplenkė net sostinę, kurioje šimtui praėjusių metų pradžioje veikusių įmonių teko 10,7 „našlaičių“.

„Įdomu, kad visi kiti didmiesčiai pagal verslo, likusio be darbuotojų, koncentraciją atsidūrė gerokai aukščiau už Vilnių. Mažiausiai „numestų“ įmonių būta Neringos savivaldybėje – ten šimtui veikiančių bendrovių teko 3 ištuštėjusios įmonės“, – nurodė UAB „Creditreform Lietuva“ verslo analitikė Alina Rauktytė.

Net 48 proc. tokių įmonių registravo veiklą paslaugų srityje, 26 proc. – prekybos, 19 proc. – gamybos, o 6 proc. išvis neregistravo veiklos. Didžioji dalis „našlaičių“ – apie 6500 – yra uždarosios akcinės bendrovės.

Laukia geresnio meto

Šių metų vasario 1 dienos duomenimis, didesnę nei 1000 eurų skolą „Sodrai“ turėjo 1513 likimo valiai paliktų įmonių, didesnę nei 100 eurų – 2665, o didesnę nei 10 eurų – 3230 tokių bendrovių.

Įdomu tai, kad 146 iš šių „našlaičių“ atgijo. Šių metų sausio viduryje jos deklaravo vėl turinčios personalą – nuo 1 iki 16 darbuotojų.

„Numestos“ įmonės savininkas gali palaukti, o vėliau bandyti vėl „užkurti“ verslą, nesteigdamas naujos bendrovės. Mat uždaryti įmonę kainuoja ir laiko, ir pinigų.

„Neturime informacijos apie visas įmonių skolas kitoms bendrovėms. Nebent vyksta jų išieškojimas arba tai yra informacija apie skolas „Sodrai“. Dauguma „numestų“ įmonių buvo numačiusios veiklą paslaugų sektoriuje, kuriame dažniausiai nereikia išankstinių pirkimų ar kitų išankstinių finansinių įsipareigojimų, galinčių vėliau virsti skola. Tokios įmonės tiesiog „kabo“ – neturi darbuotojų, nevykdo veiklos. Todėl visada lieka galimybė bet kada imti ir vėl pradėti veikti. Tuo metu išregistruota bendrovė jau nebeprisikeltų. Taigi „numestos“ įmonės savininkas gali palaukti, o vėliau bandyti vėl „užkurti“ verslą, nesteigdamas naujos bendrovės. Mat uždaryti įmonę kainuoja ir laiko, ir pinigų“, – aiškino A. Rauktytė.

„Našlaičių“ mažėjo

Įmonės registravimo metai„Našlaičių“ skaičius
2016613
2015733
20141013
2013813
2012808
2011586
2010434

Šaltinis: „Creditreform Lietuva“

Įmonės veikla„Našlaičių“ skaičius
Paslaugos3976
Prekyba2168
Gamyba1605
Nenurodyta526

Šaltinis: „Creditreform Lietuva“