Neišleistų „Snoro“ akcijų ir obligacijų pirkėjams priklauso draudimo išmokos
Į 2011 me­tais ban­kru­ta­vu­sio „Sno­ro“ ban­ko ne­už­re­gis­truo­tą ak­ci­jų emi­si­ją bei ne­iš­leis­tas ob­li­ga­ci­jas in­ves­ta­vu­siems žmo­nėms tu­ri bū­ti iš­mo­kė­tos drau­di­mo iš­mo­kos, pa­skel­bė Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ESTT).

ESTT kovo 22 dieną nutarė, kad gyventojams, kurių lėšos jau buvo nurašytos apmokėti banko planuojamas išleisti akcijas ar obligacijas, gali būti taikoma tiek ES direktyva dėl investicijų, tiek direktyva dėl indėlių apsaugos.

Kuria draudimo sistema remiantis pasinaudoti kompensacija, anot ESTT, turi nuspręsti patys gyventojai, o ne jų ieškinius narinėjantis teismas.