Nauji metai – nauji iššūkiai naktinėms kavinėms
Nuo sau­sio įsi­ga­lio­jan­tys su­griež­ti­ni­mai pa­dės su­tram­dy­ti nak­ti­nes par­duo­tu­ves, sa­ve va­di­nan­čias ka­vi­nė­mis ar ba­rais, iš ku­rių ga­li­ma iš­si­neš­ti įsi­gy­to al­ko­ho­lio, prog­no­zuo­ja Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Šios tarnybos Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Jurgis Kazlauskas pirmadienį LRT pareiškė, kad nuo sausio įsigalioja baudos pirkėjams už alkoholio išsinešimą iš barų ar kavinių, o viešojo maitinimo įstaigose, tuo metu, kai parduotuvėse nebebus galima įsigyti stipriųjų gėrimų, bus galima prekiauti tik pilstomu alkoholiu, kurį bus galima gerti vietoje, o ne išsinešti.

„Ši problema tikrai yra ir tikimės, kad šios priemonės duos teigiama rezultatą,“ – teigė J. Kazlauskas.

„Socialūs visuomenės nariai, suprasdami, kad grės administracinė atsakomybė, tikrai susilaikys nuo tokio pirkimo. Sumažės tokių viešąją maitinimo veiklą imituojančių barų ar kavinių, kaip jie save vadina, populiarumas ir jie bus priversti patys užsidaryti,“ – pridūrė J. Kazlauskas.

Nuo sausio baudos nuo 14 iki 30 eurų, o už pakartotinus nusižengus – iki 90 eurų grės už alkoholio išnešimą iš viešojo maitinimo vietų tuo metu, kai įstatymas draus prekybą svaigalais – pirmadieniais-šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos.