Naujas „Vilniaus prekybos“ vidinio karo etapas
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vo­je vers­lo gru­pių „VP gru­pė“ smul­ku­sis ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čius ko­vai su di­džiau­siu gru­pės ak­ci­nin­ku Ne­ri­ju­mi Nu­ma­vi­čiu­mi pa­si­tel­kė iš jos jau pa­si­trau­ku­sius sa­vo bro­lius Žil­vi­ną ir Gin­ta­rą, taip pat Da­rių Ne­dzins­ką ir Ju­lių Nu­ma­vi­čių.

Tai Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama vadinamoji reputacijos byla dėl M. Marcinkevičiaus teiginių apie „VP grupės“ įmones ir jos akcininkus, pareiškė „VP grupei“ atstovaujanti teisininkė Liudvika Meškauskaitė.

Anot jos, M. Marcinkevičiaus ir buvusių „VP grupės“ akcininkų 2017-ųjų pavasarį pasirašytame susitarime siekiama kartu reikalauti didesnės kainos už šiuo metu turimas ir parduotas grupės įmonių akcijas – tai yra gauti vadinamąjį ramybės mokestį.

N. Numavičiaus atstovas Vaidotas Cucėnas sako, jog penketuko“ susitarimas aiškiai iliustruoja, kad M. Marcinkevičiaus nuolatiniai skundai teisėsaugos institucijoms bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), inicijuojamos civilinės bylos bei viešai metami kaltinimai turi vienintelį tikslą – bet kokiomis priemonėms daryti N. Numavičiui spaudimą, siekiant gauti kuo didesnę kainą už savo akcijų paketą.

„Mums susitarimo esmė atrodo daugiau nei aiški: M. Marcinkevičius, į šią veiklą įtraukdamas pasitraukusius akcininkus, toliau siekia „ramybės mokesčio“ – priversti nupirkti iš jo akcijas už kuo didesnę kainą. Susitarime nurodoma, kad kainos skirtumą pagal turėtų akcijų skaičių VP grupėje proporcingai pasidalintų visi susitarimo dalyviai“, – pranešime spaudai sakė V. Cucėnas.

Susitarime taip pat numatyta šiai kovai visiems kartu suformuoti 5 mln. eurų fondą, be to, skirti 156 tūkst. metinį atlygį M. Marcinkevičiaus sūnaus Deno įmonei „DM Management Consulting“ – ji padėtų šiame procese. Be šių pinigų, jam numatyta skirti ir 1 proc. pajamų, kurias susitarimo dalyviai gaus už parduotas akcijas.

Teismo posėdyje negalėjo dalyvauti M. Marcinkevičiaus advokatas Kęstutis Švirinas, todėl bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija penktadienį posėdį atidėjo.