Mūšis dėl ES biudžeto prasideda
Pir­ma­die­nį už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Al­bi­nas Za­na­na­vi­čius Briu­se­ly­je da­ly­vaus Eu­ro­pos Są­jun­gos Bend­rų­jų rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me vyks pir­ma­sis nuo­mo­nių ap­si­kei­ti­mas dėl nau­jo­jo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) biu­dže­to.

Užsienio reikalų ministerijos teigimu, posėdyje taip pat bus aptarta birželio pabaigoje vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo darbotvarkė, teisės viršenybės klausimas Lenkijoje.

ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier susitikime pateiks informaciją apie pažangą derybose su Jungtine Karalyste dėl išstojimo iš ES.

Naujojo ES biudžeto projektą Europos Komisija pristatė gegužės pradžioje. Palyginti su dabartiniu, naujasis 2021–2027 metų ES biudžetas būtų 3 proc. didesnis, o Lietuvos kasmetinė įmoka padidėtų apie 200 mln. eurų.