MOSTA: verslo ir mokslo ryšys vis dar yra biurokratiškas
Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tras (MOS­TA) siū­lo ge­rin­ti vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo są­ly­gas.

„Verslo ir mokslo bendradarbiavimas pas mus nėra toks, kokio norėtume. (...) Jeigu bus įgyvendintos šios rekomendacijos, tai bendradarbiavimas taps lengvesnis“, – pristatydamas tyrimą, antradienį kalbėjo agentūros vadovas Ramojus Reimeris.

Anot jo, centras siūlo tobulinti tyrėjų atestavimo tvarką, permąstyti tarpininkavimo tarp mokslo ir verslo modelį, mažinti administracinę naštą mokslininkams, palengvinti verslo įsitraukimą į tyrimus bei rizikos kapitalą pritraukiantiems projektams, suteikti papildomą valstybės finansavimą.

R. Reimeris teigė, kad verslo ir mokslo ryšys vis dar yra biurokratiškas, todėl jo supaprastinimas paskatintų naujus projektus.

„Tai vis dar yra biurokratiškai skausminga verslui. Tai būtų viena esminių galimybių mažinti biurokratinį krūvį“, – sakė R. Reimeris.

Jis tikisi, jog Vyriausybė priims „Mostos“ rekomendacijas – jos artimiausiu metu turėtų būti pateiktos ministrų kabinetui.

MOSTA praėjusių metų gegužės-rugpjūčio mėnesiais atliko reprezentatyvią apklausą. Ji parodė, kad 67 proc. mokslinių darbų vadovų, 27 proc. mokslininkų ir 67 proc. įmonių turėjo bendradarbiavimo tarp verslo ir mokslo patirties.

Tuo metu 97 proc. mokslinių darbų vadovų ir 95 proc. mokslininkų ketino ateityje dirbti kartu su verslu, o 87 proc. įmonių – su mokslininkais.

Apklausos metu apklausti 436 mokslinių darbų vadovai, 650 jų vykdytojų ir 223 įmonių vadovų.