Ministras nesupranta opozicijos pasipriešinimo reformoms
Fi­nan­sų mi­nis­tras ste­bi­si opo­zi­ci­jos siū­ly­mu vė­lin­ti mo­kes­čių bei pen­si­jų re­for­mas ir ti­ki­si, kad joms Sei­me bus pri­tar­ta dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je, iki lie­pos. „To­kie siū­ly­mai ke­lia nuo­sta­bą. Šian­dien kaip sy­kis bu­vo svars­to­mos iš­va­dos dėl ko­rup­ci­jos įsi­ga­lė­ji­mo Lie­tu­vo­je ir lyg su­ta­rė­me dėl bend­ro tiks­lo, kad rei­kia iš­skaid­rin­ti vals­ty­bę, ko­vo­ti su še­šė­liu, rei­kia pa­da­ry­ti mo­kes­čių sis­te­mą, kad ji pri­si­dė­tų prie pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be kū­ri­mo“, – Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė Vi­lius Ša­po­ka.

Pasak jo, reformų svarstymo Seime nereikėtų nukelti iki rudens, nes tai pavėlintų jų įsigaliojimą.

„Tie siūlymai reiškia tai, kad tos reformos nebus priimtos. Nukėlimas rudeniui, turint omenyje, kad mokesčių įstatymai turi būti priimti mažiausiai pusę metų iki Naujųjų metų, tai reiškia, kad visos reformos nusikeltų dar mažiausiai metams, tai yra neįsigaliotų nuo 2019 metų, o nuo 2020 metų. Tai yra priešrinkiminiai metai, būtų papildomas, sakyčiau, išbalansuojantis veiksnys. Man tokie siūlymai yra tolygu tiesiog nieko nedaryti“, – argumentavo ministras.

Paklaustas, kaip vyksta darbai valdančiųjų darbo grupėje, revizuojančioje reformas, V. Šapoka teigė, kad esminiai dalykai turėtų likti nepasikeitę.

„Manau, kad esminiai dalykai liks nepakitę, gali keisti tam tikros detalės, bet jos neiškraipys esmės. Kadangi tai yra trimetis planas, tikrai gali būti tam tikros korekcijos. Manau, kad po diskusijos tikrai galėsime patvirtinti, kad tas reformas ne tik būtina padaryti, bet ir įmanoma šią sesiją. Kadangi progresas yra greitas, tai įmanoma ir šią sesiją“, – sakė V. Šapoka.

Valdantieji „valstiečiai“ ir socialdarbiečiai gegužę sudarė darbo grupę, kuri iki rugsėjo 1-osios įvertins Vyriausybės siūlymus dėl pensijų sistemos pertvarkos.

Be to, opozicinės Seimo frakcijos siekia sudaryti laikiną komisiją, kuri su Vyriausybės atstovais, ekspertais ir socialiniais partneriais iki spalio apsvarstytų mokesčių ir pensijos sistemos pertvarkų projektus.