Minimali alga Lietuvoje: mažiau ES gauna tik Bulgarijoje
Ar ži­no­jo­te, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra ša­lis, ku­rio­je mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas „ant po­pie­riaus“ yra 1999 eu­rai? Ga­lė­tu­mė­te ją įvar­din­ti?

Kaip rodo „Eurostat“ 2018 m. sausio 1 d. duomenys, beveik du tūkstančius eurų prieš nuskaitant mokesčius uždirba Liuksemburgo gyventojai, gaunantys tenykščią minimalią algą.

Antroje vietoje pagal minimalų atlyginimą yra Airija (1614 eurų). Trečioje – Olandija (1578 eurai).

Lietuvoje mokama minimali alga yra antra pagal mažumą ES. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos ji sudaro 400 eurų. Mažesnį nei Lietuvoje minimalų atlyginimą gauna tik Bulgarijos gyventojai (261 euras).

Svarbu pastebėti, kad minimali alga valstybės nėra nustatyta Danijoje, Italijoje, Kipre, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje, tad jų skaičiai nepatenka į „Eurostat“ statistiką.

Pagal ją matyti, kad paprastai mažesnę nei 500 eurų minimalią algą gauna Europos Rytuose gyvenantys žmonės, o didesnę nei 1000 eurų – Vakarų ir Šiaurės Europos gyventojai.