LiMA įkūrė blockchain marketingo grupę
Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­ja (Li­MA), siek­da­ma pri­si­dė­ti stip­ri­nant Lie­tu­vos kaip block­chain pa­grįs­tų pro­jek­tų cen­tru re­gio­ne po­zi­ci­ją, įkū­rė spe­cia­li­zuo­tą Li­MA block­chain mar­ke­tin­go gru­pę. 

Šios grupės tikslas yra kelti su blockchain projektais susijusias marketingo specialistų kompetencijas bei prisidėti prie pasaulinių blockchain technologija pagrįstų Lietuvos verslų sėkmės, rašoma pranešime spaudai.

LiMA blockchain grupės vadovu tapęs Gintautas Kučas teigia, kad marketingo specialistams yra plačių perspektyvų, nes blockchain technologija suteikia didžiulę galimybę Lietuvoje įsikūrusiems verslams sukurti pasauliniu mastu svarbias inovacijas, naudingas visuomenei, o gal ir visai žmonijai.

Sausio pabaigoje Vilniuje atidarytas tarptautinis blockchain centras, siekiantis į Lietuvą pritraukti kuo daugiau su blockchain susijusių verslų, paryškinti Lietuvos vietą žemėlapyje, kad įmonės, svarstančios galimybę įsikurti Europoje arba čia vystyti blockchain verslus, visada galvotų apie Lietuvą kaip apie vieną pirmųjų pasirinkimų. Atidarymo metu tarp „Blockchain Centre Vilnius“ ir LiMA buvo pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo.