Lietuvos oro uostams pradeda vadovauti Marius Gelžinis
Tris ša­lies oro uos­tus vie­ni­jan­čiai bend­ro­vei Lie­tu­vos oro uos­tai nuo ko­vo 1 d. pra­de­da va­do­vau­ti Ma­rius Gel­ži­nis. Jis pa­kei­tė pus­ket­vir­tų me­tų įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas ėju­sį ir nuo ko­vo 1 d. įmo­nės val­dy­bos na­riu tam­pan­tį Ge­di­mi­ną Al­man­tą. M. Gel­ži­nis yra su­kau­pęs il­ga­me­tę dar­bo avia­ci­jos sek­to­riu­je Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je pa­tir­tį, o dau­giau nei tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus va­do­va­vo Pa­lan­gos oro uos­tui.

Sprendimą Lietuvos oro uosto generalinio direktoriaus pareigas siūlyti M. Gelžiniui šių metų sausio pabaigoje paskelbė naujojo įmonės vadovo atranką vykdžiusi Susisiekimo ministerija.

Nuo 2014 m. liepos iki šiol M. Gelžinis buvo Palangos oro uosto direktorius, o prieš tai dirbo Vilniaus oro uosto antžeminio aptarnavimo vadovu. Be to, naujasis Lietuvos oro uostų direktorius anksčiau atstovavo antžeminio aptarnavimo kompanijoms, veikiančioms Varšuvos Šopeno, Reikjaviko Keflaviko ir Kasteljono oro uostuose.

„Simboliška, kad vadovauti Lietuvos oro uostams pradėsiu minėdamas darbo aviacijos srityje dvidešimtmetį. Nors turiu sukaupęs didžiulę profesinę patirtį, vadovaujuosi taisykle, kad vienas lauke – ne karys, todėl dideles viltis dedu ir į profesionalią Lietuvos oro uostų specialistų komandą. Su jų pagalba bei neeiline patirtimi toliau sieksime aukščiausių bendrovės tikslų“, – sako naujasis Lietuvos oro uostų vadovas.

M. Gelžiniui palikus Palangos oro uosto direktoriaus kėdę, šias pareigas laikinai eis Algirdas Makulavičius, iki šiol vadovavęs Palangos oro uosto Operacijų skyriui.