Lietuvos elektrinėje konservuotas vienas blokas
Elek­trė­nų komp­lek­se kon­ser­vuo­tas 7-as blo­kas. Jė­gai­nę val­dan­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ (LEG) tai nu­spren­dė mo­ty­vuo­da­ma su­ma­žė­ju­siu pa­slau­gų po­rei­kiu, ir kar­tu esą ma­žė­jan­čiu fi­nan­sa­vi­mu.

„Blokas iš esmės jau yra konservuotas, absoliuti dauguma numatytų su tuo susijusių darbų atlikti“, – atsakyme BNS rašo LEG.

Kainų komisijai nesutikus padengti 6,4 mln. eurų bendrų infrastruktūros ir netiesioginės veiklos sąnaudų – jas patiria visi blokai – LEG teigia, kad tai yra suma, dėl kurios strateginio rezervo paslauga tampa nuostolinga. Pasak įmonės, jei 7-as blokas nebūtų konservuojamas, jam palaikyti reikėtų dar didesnių lėšų. Kita vertus, toks „negilus“ konservavimas, kai galimai 2019 metais gali tekti 7-u bloku vėl gaminti elektros energiją, neleisiantis reikšmingiau sutaupyti.

Kainų komisijos pirmininkė Inga Žilienė pernai gruodį sakė, kad skirdama lėšas komisija įvertino mažiausių kaštų principą – vartotojai neturi mokėti daugiau, negu reikia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimui. Jeigu Vyriausybė ar Energetikos ministerija priimtų sprendimus dėl 2019 metų galios poreikio, komisija „įvertintų 2018 metų patirtas sąnaudas“.

Vyriausybei lapkritį patvirtinus 212 megavatų strateginio rezervo poreikį 2018 metams, LEG skirta beveik 27 mln. eurų VIAP lėšų, tačiau atmetus įmonės grąžintiną sumą (4,45 mln. eurų), galutinė VIAP suma sieks 22,459 mln. eurų – 34,5 proc. mažiau nei pernai (34,308 mln. eurų).

Kitąmet atliekant Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymą, gaminti elektrą turi būti pasirengę visi trys Elektrėnų jėgainės blokai – 7-as, 8-as ir 9-as. LEG teigia, kad esant būtinybei ir gavus Energetikos ministerijos arba „Litgrid“ nurodymą, per ne ilgesnį nei trijų parų laikotarpį 7-ą bloką vėl būtų galima pradėti eksploatuoti.

Strateginį rezervą šiemet užtikrins naujesnis – 8-as blokas. Tretinio rezervo paslaugą teiks 9-as (kombinuoto ciklo) blokas.