Lietuvos ekonomika: 2017-ieji – geri metai, 2018-aisiais – iššūkių netrūks
Iš­anks­ti­niais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos BVP pa­sku­ti­nį­jį per­nai me­tų ket­vir­tį iš­au­go 3,6 proc. per me­tus, o bend­ras vi­sų 2017-ųjų eko­no­mi­kos au­gi­mas sie­kė 3,9 proc. Pa­sak Lie­tu­vos ban­ko (LB), ge­ri pa­sku­ti­nio ket­vir­čio re­zul­ta­tai lė­mė tai, kad 2017 m. Lie­tu­vos ūkis au­go spar­čiau­siai per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus. 

Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas Darius Imbrasas teigia, kad ekonomikos augimą lėmė 4 priežastys:

1. Ūkio plėtrą labiausiai veikė gerėjusi tarptautinė aplinka, kuri dėl gerokai suintensyvėjusios tarptautinės prekybos didino Lietuvos eksporto paklausą.

2. Pasinaudodamas didėjančia užsienio paklausa, Lietuvos eksportuojantysis sektorius – apdirbamoji gamyba ir transportas – sparčiai didino savo apsukas.

„Tiek apdirbamosios gamybos, tiek transporto įmonės visus 2017 m. gana stabiliai didino pardavimo užsienio rinkose apimtis, o antrąjį pusmetį jų augimo tempas dar šiek tiek paspartėjo“, – savo komentare teigia D. Imbrasas.

3. Statyba taip pat buvo 2017 m. Lietuvos ūkio plėtros rezultatą reikšmingai pagerinęs sektorius.

4. Namų ūkių vartojimas ir 2017 m. buvo vienas iš pagrindinių ekonomikos augimą skatinančių veiksnių, tačiau jo įtaka ekonomikos plėtrai antrąjį pusmetį sumenko.

Vis dėlto ekspertas priduria, kad „kylančios kainos ribojo namų ūkių perkamąją galią ir vartojimą. Kelerius pastaruosius metus buvusi nedidelė, 2017 m. infliacija pradėjo didėti ir antrąjį pusmetį viršijo 4,0 proc.“

Kartu D. Imbrasas prognozuoja, kad šiemet kainos kils lėčiau ir mažiau ribos namų ūkių vartojimą.

„Luminor“ banko Ekonominių tyrimų skyriaus vyriausioji analitikė Indrė Genytė-Pikčienė, savo ruožtu, pažymi, kad ekonomikos suaktyvėjimą juto ne visi. Pagrindinės priežastys: infliacija, ryškūs pajamų ir regioniniai skirtumai, takoskyra tarp pajamų augimo viešajame ir privačiame sektoriuje.

„Didžiausias kainų padidėjimas ES apkramtė realaus darbo užmokesčio prieaugį, mažino vartotojų perkamąją galią ir degino santaupas. Be to, nors Statistikos departamentas fiksavo sparčiausią atlyginimų kilimą nuo bumo laikų prieš 2009 m. krizę, jie didėjo tik daliai gyventojų, tuo tarpu vartotojų kainų augimas palietė visus“, – komentare pažymi ekspertė.

Lietuvos banko vertinimu, 2018 m. Lietuvos ekonomika augs lėčiau, tačiau ir toliau ji augs pakankamai sparčiai (2,8 proc. BVP). Tam didžiausią įtaką turės dvi priežastys:

„Visų pirma – užsienio paklausa lietuviškoms prekėms ir paslaugoms augs vangiau nei 2017 m., o tai apsunkins Lietuvos eksportuotojų galimybes toliau didinti pardavimų apimtį. Antroji priežastis – toliau mažėsiantis užimtųjų skaičius ir lėčiau kilsiantys atlyginimai ribos namų ūkių vartojimo augimą“, – teigia D. Imbrasas.

I. Genytė-Pikčienė pažymi, kad kertiniai barjerai ekonominei plėtrai 2018-aisiais – nepakankamas investicijų lygis, darbo jėgos stygiaus ir jos brangimo problema.

„Tai ribos verslo manevro laisvę bei konkurencingumą tarptautinėje arenoje“, – prognozuoja ekspertė.