Lietuvos ambicija tapti regiono inovacijų ir technologijų lydere
De­le­ga­ci­ja iš Da­vo­so eko­no­mi­kos fo­ru­mo, pa­sau­lio block­chain bend­ruo­me­nės ly­de­riai, Ūkio mi­nis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Lie­tu­vos pra­mo­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Gied­rė Šve­die­nė, Eu­ro­pos par­la­men­to na­rys An­ta­nas Guo­ga Vil­niu­je ofi­cia­liai inau­gu­ra­vo pir­mą­jį Eu­ro­po­je tarp­tau­ti­nį Block­hain cen­trą.

„Kodėl svarbu atidaryti „Blockchain“ centrą Vilniuje? Į Vilnių pritrauksime žmonių iš viso pasaulio. Ir tai jau vyksta – ekspertai, investuotojai atvyko į Blockchain Centro Vilniuje atidarymą iš daugiau kaip iš dešimties skirtingų pasaulio šalių“, – sako tarptautinio centro iniciatorius, europarlamentaras Antanas Guoga.

Pasak jo, blockchain technologija leidžia žmonėms jaustis saugiai, saugiai ir patikimai. „Tai labai skaidri sistema. Tai ateities technologija finansų, sveikatos sektoriams, notarų paslaugoms. Tiksliau, ši technologija „atleis“ iš darbo visus notarus, bet sutaupys milžiniškus pinigus piliečiams, kuriems nebereikės trečiosios šalies, kad jie įrodytų savo teises į nuosavybę. Šios technologijos panaudojimas tik auga ir tai smarkiai pakeis pasaulį. Ir aš žinau, kad dabar Vilniuje įkurtas centras prie pasaulinio technologinio judėjimo ypač daug prisidės“, paaiškino A. Guoga.

Įrodymų sistema

Europos Parlamente daugiausiai su skaitmeninės rinkos temomis dirbančio europarlamentaro teigimu, blockchain technologijos privalumas, kad ji veikia kaip įrodymų sistema, t.y. duomenų, kas, ką ir kada padarė, saugojimo ir perdavimo sistema.

„Jūs turite visą įrodymų sistemą ir būtent ji suteikia žmonėms pasitikėjimą ir saugumo jausmą, žinant, kad tai, kas užfiksuota išliks kaip įrodymas visą gyvenimą. Finansų sistemose naudojamės kriptografinėmis valiutomis, jos suteikia galimybę atlikti operacijas greitai, pigiai ir visame pasaulyje tą pačią minutę. Be to, ši technologija leidžia startuoliams surinkti lėšas savo projektams finansuoti iš viso pasaulio. Tai ypač aktualu tokių mažų šalių, kaip Lietuva, piliečiams, nes mes neturime didelių finansavimo šaltinių globaliems projektams. Ir blockchain technologija atvėrė tokį kelią. Lietuviai dabar vieni aktyviausių Europoje šioje srityje“, – teigia A. Guoga.

Didelės galimybės pramonei

Blockchain Centro Valdybos pirmininkas Pauliaus Kunčino nuomone, blockchain technologija sukuria milžiniškas galimybes daugeliui mūsų tradicinių pramonės šakų. „Žinoma, šiuo metu geriausiai blockchain technologiją išnaudoti yra pasiruošęs finansinių technologijų sektorius. Lietuva per pastaruosius trejus metus įgijo gerą vardą šios srities reguliavime – mūsų centrinis bankas ir mūsų investuojanti verslo bendruomenė aktyviai plėtoja finansinių technologijų industriją. Tai suteikė mums daug informacijos ir praktinės patirties“, – sako jis.

Pasak P. Kunčino, labai svarbu, kad atskirtumėme blockchain technologiją nuo Bitcoin. „Taip, Bitcoin išpopuliarino blockchain technologijos panaudojimą, sukūrė pasaulinį pasitikėjimą, jog tai funkcionali, iš tiesų skaidri, saugi ir labai efektyvi technologija, kuria negalima manipuliuoti. Blockchain esmė yra sukurti greitą pasitikėjimą nepažįstamais asmenimis, trečiosiomis šalimis, kurios paprastai anksčiau nesudarydavo sandorių. Pavyzdžiui, tai gali būti susiję su šalimis, kuriose tradiciškai sunku prekiauti dėl (prekybos) istorijos stokos, o blockchain technologija sprendžia šią problemą ir padeda eksportuotojams saugiai atlikti sandorius“, – paaiškina nepriklausomas ekonomistas ir finansų ekspertas.

Galia piliečiams

Blockchain Centro Vilniuje valdybos pirmininkas argumentuoja, kad piliečiams technologija patraukti, nes pastariesiems rūpi, kaip sumažinti administracines ir verslo išlaidas. „Čia mes matome potencialą, nes daugybės kitų šalių vyriausybinių institucijų jau pradėjo taikyti šias naujas technologijas. Tai yra puiki proga Lietuvai ir Lietuvos ekonomikai didinti vertę, integruojant technologiją savo viešojo sektoriaus administravimo procesams“.

P. Kunčinas prisipažįsta besąs technologijos entuziastas. „Aš manau, kad tai yra viena iš labiausiai įdomių revoliucijų technologijų srityje, kurios įvyko mano kartai. Aš suprantu, kad tai yra didesnė skaitmeninimo proceso dalis, kai internetas tampa pasaulio ekonomikos augimo ir vertės mainų varikliu. Tai keičia informacijos perdavimo metodus ir suteikia galią žmonėms, o ne korporacijoms ar valdžiai. Ir aš labai didžiuojuosi, kad esu vienas iš šios industrijos atstovų“.

Lietuvių spurtas

Lietuva pasaulio inovacijų ir blockchain žemėlapyje vis ryškesnė. Nors blockchain technologija yra pradinėje savo vystymo stadijoje, lietuvių blockchain projektai, pavyzdžiui, Bankera, Lympo, CarVertcal, CryptoNews jau sulaukė pasaulio investuotojų dėmesio. Lietuvos banko fintech produktai LBchain, Sandbox yra labai svarbus signalas tarptautinei investuotojų bendruomenei. Pasak Pauliaus Kunčino, tai tarsi galimybių magnetas, kuris užtikrina ateitį mūsų valstybei ir artina Lietuvą prie vizijos būti fintech ir blockchain technologijų lydere.

Blockchain centras Vilniuje – Europos parlamento nario Antano Guogos idėja. „Noriu pabrėžti, tai ne pelno siekianti, švietėjiška iniciatyva, toks centras jau veikia Australijoje, praėjusį rudenį duris atvėrė Kinijoje. Mes esame pirmieji Europoje ir šia galimybe privalome pasinaudoti, tai yra ateitis. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mumis jau patikėjo partneriai. Britų Pillar, NEM.io iš Singapūro, GCAC iš Kanados – tai pirmieji, bet tikrai solidūs partneriai, kurie paskui save į mūsų šalį atves dar daugiau partnerių“, teigia Europos parlamento narys Antanas Guoga.

Blockchain Centre Vilnius yra oficialus tarptautinio Blockchain centre partneris Europoje. Centras padės startuolių bendruomenei ir entuziastams kurti ryšius su investuotojais, o Centro partneriams Kinijoje ir Australijoje atvers kelius į europines rinkas.