Lietuvių startuolis pritraukė 40 milijonų dolerių
Lie­tu­vių su­kur­ta „block­chain“ tech­no­lo­gi­ja par­em­ta ža­lio­sios ener­gi­jos pre­ky­bos plat­for­ma “We­Po­wer“ pri­trau­kė 40 mln. JAV do­le­rių ver­tės ka­pi­ta­lo per di­džiau­sią ener­ge­ti­ko­je že­to­nų pla­ti­ni­mo pro­ce­są (ICO).

„Siekiame įgyvendinti savo misiją spartinti atsinaujinančios energijos plėtrą ir nukreipti pasaulį link tvaresnio gyvenimo“, – pranešė bendrovė.

Vasario 1 dieną ji baigė žetonų pardavimą, jų įsigijo 22,9 tūkst. asmenų, investavusių 40 mln. JAV dolerių.

„Kartu mes pasiekėme didžiausio masto ir didžiausio susidomėjimo energetikos pramonėje buvusio žetonų pardavimo. Tai mums yra svarbus pasiekimas, tačiau dar svarbiau yra tai, kad žalioji energija ir tvarumas yra vieni svarbiausių iššūkių, kuriuos galima išspręsti pasitelkiant „blockchain“ technologiją“, – nurodoma pranešime.

„WePower“ suteikia saulės ir vėjo jėgainėms pritraukti kapitalo, iš anksto parduodant pagamintą energiją specialiais žetonais.