Lietuviai perdirbo daugiau pieno
Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nės per­nai per­dir­bo 4,4 proc. dau­giau ža­lia­vi­nio pie­no, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais. Ga­min­ti dau­giau pie­no pro­duk­ci­jos per­dir­bė­jus pa­ska­ti­no iš­au­gę lie­tu­viš­kų pie­no ga­mi­nių par­da­vi­mai eks­por­to rin­ko­se.

Pieno perdirbimo įmonės 2017 metais perdirbo daugiau kaip 1,7 mln. tonų pieno. Tuo tarpu žaliavą tiekiantys šalies ūkiai pernai pardavė tik 1,4 mln. tonų pieno – 0,7 proc. mažiau nei metais anksčiau, teigiama asociacijos „Pieno centras“ pranešime.

Pasak Vilkyškių pieninės generalinio direktoriaus Gintaro Bertašiaus, dėl vietinės žaliavos stygiaus perdirbėjams teko daugiau pieno pirkti iš Estijos ir Latvijos ūkių.

Žalio pieno importas į Lietuvą pernai išaugo 18 proc., o eksportas sumenko 25 proc. Lietuvos ūkiuose pagaminto pieno prekybos balansas tradiciškai išliko neigiamas – pernai importuoto pieno kiekis eksportą viršijo 0,33 mln. tonų.

„Mūsų krašto žemdirbiai pieną stengėsi realizuoti vidaus rinkoje – tai lėmė pernai smarkiai kilusios pieno supirkimo kainos“, – sakė G. Bertašius.

Pasak jo, pieno pramonei sėkmingai perorientavus eksportą, metinė vidutinė natūralaus pieno kaina 2017 metais pakilo iki 296 eurų už toną. Daugiau natūralus pienas kainavo tik 2013 metais – 317 eurų už toną.

Vidaus rinkoje parduodama apie 40 proc. Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų produktų, o likę 60 proc. eksportuojami. Vartojimas mūsų šalyje išlieka pastovus, todėl pieno produktų gamyba pernai didėjo dėl augusių pardavimų eksporto rinkose.