Lietuviai dėl darbo kraustytųsi į kitą šalį, bet ne kitą miestą
15 proc. ieš­ko­da­mi dar­bo per­si­kel­tų gy­ven­ti į ki­tą mies­tą ir 22 proc. – į ki­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lį. Tai ro­do jau­nų be­dar­bių Lie­tu­vo­je (20–34 m.) apk­lau­sa.

„European Labour Force Survey“ 2016 metų duomenimis, vidutinis europietis tuo tarpu labiau būtų linkęs darbo ieškoti toje pačioje šalyje (21 proc.) ir tik 12 proc. jų keltųsi į kitą ES šalį.

Kaip rodo apklausa, pusė (50 proc.) jaunų bedarbių europiečių nebūtų linkę kraustytis. Nesikraustančių Lietuvos gyventojų būtų daugiau – 56 proc.