Lietuva vokiečiams siūlo pajūrį ir industrines zonas
Vo­kie­ti­ja dau­ge­lį me­tų yra vie­na svar­biau­sių ša­lies at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo ir tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo rin­kų. Ta­čiau Lie­tu­va ga­li au­gin­ti eko­no­mi­ką pa­siū­ly­da­ma šiai rin­kai dar dau­giau – nuo tu­riz­mo pa­jū­ry­je iki ply­no lau­ko in­ves­ti­ci­joms tin­ka­mų in­dus­tri­nių zo­nų.

Tokią žinią vokiečiams perdavė Berlyne kovo 6–7 dienomis viešintis ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Vienoje didžiausių pasaulyje turizmo parodų „ITB Berlin 2018“, kasmet sutraukiančioje apie 300 tūkst. lankytojų, ministras pristatė Lietuvos stendą, kuriame šiemet dalyvauja turizmo informacijos centrai iš Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Palangos ir Trakų, taip pat su Vokietijos rinka dirbančios šalies kelionių agentūros.

„Vokietija yra viena didžiausių šalies atvykstamojo turizmo rinkų, o daugybė iš šios šalies atkeliaujančių poilsiautojų renkasi Lietuvos pajūrio regioną. Tačiau potencialas dar nėra išnaudotas, todėl ši paroda yra puiki proga pristatyti, ką mūsų šalis gali pasiūlyti vokiečiams“, – sakė V. Sinkevičius.

Berlyne ministras taip pat pristatė automobilių komponentų gamybos potencialą Lietuvoje įmonės „Mercedes-Benz Werk Berlin“ atstovams.

Pasak V. Sinkevičiaus, pastaraisiais metais Lietuva pasirodė esanti automobilių elektronikos komponentų gamybai patraukli vieta. Tai rodo naujausi Vokietijos kapitalo plyno lauko investiciniai projektai Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, kur įsikurs elektroninių automobilių komponentų gamyba užsiimančios įmonės „Hella“ bei „Continental“.

Galimybė įsikurti didžiausiuose Lietuvos industriniuose regionuose išvystytose laisvosiose ekonominėse zonose, siūlančiose ypač patrauklų mokesčių rėžimą, galėtų sudominti ir kitus Vokietijos automobilių pramonės gamintojus.

Vokietija yra viena didžiausių užsienio investuotojų Lietuvoje. Pagal sukauptąsias tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Vokietija užima trečią vietą. 2016 metų duomenimis, Vokietijos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) siekė daugiau kaip 1 mlrd. eurų, o tai sudaro 7,5 proc. dalį visų sukauptųjų TUI šalyje. Nuo 2010 metų vokiečių kapitalo kompanijos Lietuvoje įvykdė 27 plyno lauko investicinius projektus, juos įgyvendinant planuojama sukurti daugiau nei 3600 darbo vietų.