Lenkiška dirva gali padėti užaugti pelningoms lietuviškoms įmonėms
Tre­čia­die­nį Vil­niu­je Len­ki­jos eko­no­mis­tai, ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­žos, ban­kų ir vers­lo at­sto­vai sa­vo pa­tir­ti­mi bei Len­ki­jos tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis vers­lui da­li­no­si su Lie­tu­vos at­sto­vais. Vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo ap­ta­ria­ma ka­pi­ta­lo pri­va­čiam vers­lui ir pri­va­taus vers­lo Lie­tu­vo­je fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių pa­ieš­ka Len­ki­jos rin­ko­je.

Lenkijos vertybinių popierių birža 2017 metais Europoje pagal pirminių viešų siūlymų skaičių užėmė trečią vietą, pagal pirminių viešų siūlymų vertę – aštunta Europoje.

Prezentacijų ir diskusijų metu pristatytos finansavimo verslui paieškų Lenkijos rinkoje perspektyvos.

Konferencijos metu pristatyti skirtingi kapitalo verslo plėtrai kaupimo būdai, orientuojantis į Lenkijos akcijų rinką. Tarp pranešėjų buvo ir Varšuvos vertybinių popierių biržos valdybos viceprezidentas Jacekas Fotekas.

„Lenkija – ekonomiškai sparčiai auganti valstybė, kurios verslo ir investicijų sektoriai greitai plečiasi, – konferencijoje teigė Varšuvos vertybinių popierių biržos viceprezidentas. – Jums, lietuviams, svarbu gali būti tai, kad Varšuva yra reikšmingas Europos kapitalo šaltinis.“

Į konferenciją – tiek dalyvauti, tiek klausytis – buvo sukviesti ekspertai iš seniausios ir vienos didžiausių Centrinės ir Rytų Europos privataus kapitalo įmonės „Enterprise Investors“, PKO Lenkijos banko ir Varšuvos vertybinių popierių biržos, antro pagal dydį Lenkijos banko „Bank PEKAO“, verslo konsultacijų paslaugų įmonės „PwC Lietuva“, „Nasdaq Vilnius“, „Clifford Chance Warsaw“ tarptautinės teisinių paslaugų įmonės, Lietuvos Banko, „Sorainen Lithuania“.

„Tvirtai tikiu, kad ši konferencija – sveikintinas renginys. Pastaraisiais mėnesiais visi turėjome progą gyvai išvysti Lietuvos ir Lenkijos politinių santykių intensyvėjimą. Neseniai Lenkijos ambasadoje, Vilniuje, priėmėme patį Lenkijos prezidentą. Jo vizitas buvo skirtas aptarti strateginiam bendradarbiavimui. Vienas iš aptariamų aspektų buvo ekonominis bendradarbiavimas. O koks gali būti ekonominis bendradarbiavimas be finansavimo,“ – konferencijos pradžioje teigė Lenkijos ambasados Vilniuje atstovas, ambasadorės pavaduotojas Grzegorzas Poznańskis.

Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas pokštavo, kad Lietuvoje didžioji dalis investuotojų investuoja į nekilnojamą turtą. Nesusigaudantys finansiniuose klausimuose – į nekilnojamąjį turtą, šiek tiek apsišvietę – į įmonių, kurios investuoja į nekilnojamąjį turtą, akcijas, tačiau nežvelgia plačiau.

Prezentacijų ir diskusijų metu pristatytos finansavimo verslui paieškų Lenkijos rinkoje perspektyvos.

Investavimo kompanijos „Enterprise Investors“ partneris Sebastianas Król papasakojo, kad įmonė investuoja į įmones iš įvairių šalių, tačiau šias renkasi atsakingai ir investuoja tikrai ne į kiekvieną norinčią. Ieškantys finansavimo savo verslui Lenkijoje taip pat turi pasitempti.

„Enterprise Investors“ tikslas – kelti kompanijų, į kurias mes investuojame, vertę. Kai kurios kompanijos mums būna per smulkios, tad mes laukiame, kol jos paaugs ir taps mums patrauklios. Kartais pasitraukiame nuo susitarimų, kartais neriame stačia galva, tačiau esame atsakingi investuotojai,“ – teigė Sebastianas Królas.

„Enterprise Investors“ šiuo metu bendradarbiauja su 13 Lenkijos kompanijų ir viena lietuviška – „Novaturu“.

Prezentacijų ir diskusijų metu pristatytos finansavimo verslui paieškų Lenkijos rinkoje perspektyvos.

Pirmojoje diskusijoje pristatytos problemos – ką gali pasiūlyti Lenkijos finansinė rinka, kokie yra pagrindiniai būdai ir pagrindinės susijusios problemos, susijusios su kapitalo kaupimu, skirtingų finansavimo šaltinių privalumai bei trūkumai.

Nesusigaudantys finansiniuose klausimuose – į nekilnojamąjį turtą, šiek tiek apsišvietę – į įmonių, kurios investuoja į nekilnojamąjį turtą, akcijas, tačiau nežvelgia plačiau.

Antroji diskusija buvo skirtas pačiam procesui – kaip parengti kompaniją pirminio viešo siūlymo procesui tiek Lenkijos, tiek Lietuvos rinkose bei administravimo procesą dvigubo listingavimo atveju.

Kaip sėkmingas kompanijos, pasinaudojusios galimybe kaupti kapitalą Lenkijos rinkoje, pavyzdys pateikta akcinė bendrovė „Novaturas“. Generalinis „Novaturo“ direktorius Linas Aldonis pasidalino patirtimi – kokie yra skirtingų kapitalo kaupimo būdų privalumai ir kokių patirčių buvo įgauta procesų metu.