Lengvinama vairuotojo pažymėjimo keitimo procedūra
„Re­gi­tra“, siek­da­ma di­din­ti elek­tro­ni­nių pa­slau­gų plė­trą, žen­gė la­bai svar­bų žings­nį – nuo šiol vai­ruo­to­jų nuo­trau­kos bus da­ro­mos ne tik pa­da­li­niuo­se. Jos ir as­me­nų par­ašai bus im­ami iš Gy­ven­to­jų re­gis­tro, taip su­da­rant ga­li­my­bes vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą leng­vai pa­si­keis­ti in­ter­ne­tu. Es­mi­nė są­ly­ga – as­muo tu­ri tu­rė­ti ne se­niau kaip prieš 5 me­tus iš­duo­tą as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą.

Norint pasikeisti vairuotojo pažymėjimą internetu, reikia atitikti šiuos du reikalavimus: turėti ne senesnę kaip 5 metų nuotrauką, kuri buvo daryta atnaujinant asmens tapatybės dokumentą, ir galiojančią medicininę pažymą. Svarbu pastebėti, jog „Regitra“ informaciją apie vairuotojo sveikatą savo sistemoje turi, jei sena pažyma vis dar galioja arba naujoji yra pateikta elektroniniu būdu. Didžioji dalis Lietuvos medicinos įstaigų tokius duomenis „Regitrai“ teikia jau kurį laiką, rašoma pranešime spaudai.

Taigi, galiojant asmens nuotraukai, vairuotojui belieka nuvykti į medicinos įstaigą pasitikrinti sveikatą. Fiziškai apsilankyti „Regitros“ padalinyje nebereikia.

„Anksčiau susidurdavome su problema, jog norint pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, žmogus turėdavo atvykti į „Regitros“ padalinį. Taip buvo dėl to, jog jam reikėdavo nusifotografuoti iš naujo bei pateikti medicininę pažymą. Džiaugiamės, kad nuo šiol vairuotojo pažymėjimą internetu galės užsisakyti dar daugiau žmonių“, – sako „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Iki šiol vairuotojo pažymėjimą internetu galėjo užsisakyti tik pradedantieji vairuotojai, kurie laikiną vairuotojo pažymėjimą keičia į ilgalaikį, t. y. galiojantį 10 metų. Asmenys turėjo tokią galimybę, nes vairuotojo nuotrauka buvo daryta vos prieš 2 metus.

Asmenys, kurie atitinka išvardytas sąlygas, užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą gali „Regitros“ Vairuotojų portale: https://www.eregitra.lt/vepp-web/. Primename, kad vairuotojų patogumui yra sudaryta galimybė užsisakyti dokumentą su pristatymo į namus paslauga.