LB apribojo „Taupkasės“ veiklą, paskyrė laikinąjį administratorių
Ki­lus grės­mei, kad dėl kre­di­to uni­jos „Taup­ka­sė“ veik­los ir fi­nan­si­nės būk­lės ga­li bū­ti pa­da­ry­ta ža­la in­dė­li­nin­kų, ki­tų kre­di­to­rių ir klien­tų in­te­re­sams, Lie­tu­vos ban­kas (LB) ap­ri­bo­jo šios uni­jos veik­lą ir pa­sky­rė lai­ki­ną­jį jos ad­mi­nis­tra­to­rių.

LB pranešė, kad unijos veikla apribota iki kitų metų vasario 28 dienos – iki tol unija negali teikti finansinių paslaugų, įskaitant indėlių grąžinimą.

„Taupkasės“ veikla apribota ir laikinasis administratorius, bendrovė Verslo administravimo centras paskirtas siekiant užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį kredito unijos valdymą. Laikinasis administratorius turės papildomai išnagrinėti kredito unijos finansinę padėtį, jos galimybes tapti Lietuvos centrinės kredito unijos nare ir ne vėliau kaip iki 2018 metų sausio 25 dienos pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl jos veiklos perspektyvų.

LB teigimu kredito unija nevykdo svarbiausio – kapitalo pakankamumo – normatyvo, susijusio su unijos mokumu.

Pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos veikla jau ne vienus metus iš eilės yra nuostolinga − 2015 metais patirta 1 mln. eurų, 2016 metais − 928,9 tūkst. eurų, o 2017 metų pirmąjį pusmetį − 371,4 tūkst. eurų nuostolių.

LB ne kartą buvo nustatęs „Taupkasės“ veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, už juos skyrė nuobaudas.

Šių metų spalio 1 dienos duomenimis, „Taupkasės“ turtas sudarė 19,3 mln. eurų, pagal turto dydį ji buvo 12-a kredito unija Lietuvoje ir vienijo 2,9 tūkst. narių.

Penktadienį išplatintame „Tauokasės“ pranešime spaudai teigiama, kad Lietuvos bankas, apribojęs unijos veiklą pasielgė šališkai ir pasiruošusi ginčyti teisme tokį LB priežiūros tarnybos nutarimą įvesti išorės administratorių ir laikinai sustabdyti unijos veiklą. Lietuvos banko sprendimas yra šališkas, neobjektyvus ir klaidinantis visuomenę, juo siekiama susidoroti su viena sparčiausiai augančių kredito unijų Lietuvoje bei sumažinti konkurenciją finansinėje rinkoje.

„Priežiūros tarnyba unijos kapitalo skaičiavimams pasirinko senesnius duomenis, darydami prielaidą, kad „Taupkasės“ nuosavas kapitalas nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. iki metų pabaigos visiškai nesikeis, dėl ko unija nevykdytų persitvarkymui reikalaujamo kapitalo rodiklio, tačiau toks skaičiavimas yra ne tik neobjektyvus, bet ir neatspindi tikrovės“, – sako unijos administracijos vadovas Algirdas Kučinskas.

Teismuose buvo pasiekta pergalė, unijai suteiktos laikinosios apsaugos priemonės, todėl Lietuvos bankas negalėjo atimti ar laikinai sustabdyti šios unijos licencijos.

Lietuvos bankas pažeisdamas įpareigojančius teismų sprendimus ir toliau laikosi agresyvios politikos – pakartotinai nesvarstyti unijos pertvarkymo klausimo, o jėga perkelti unijos turimus aktyvus į Lietuvos centrinę kredito uniją.

„Vertinant pastarųjų metų Lietuvos banko veiksmus mūsų atžvilgiu, tikėtina, kad toks Lietuvos banko Priežiūros tarnybos elgesys yra tam tikrų suinteresuotų grupių tikslų tenkinimas, o ne objektyvi Lietuvos finansinės rinkos priežiūra. Todėl dar kartą kreipsimės į teismus bei konkurencijos tarnybą ištirti esamą padėtį ir atskleisti tikruosius Lietuvos banko siekius“, – teigia A. Kučinkas.