Latviai mažina PVM vaisiams ir daržovėms
Nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos Lat­vi­jo­je nuo 21 iki 5 proc. ma­ži­na­mas PVM ta­ri­fas ša­ly­je iš­au­gin­tiems švie­žiems tra­di­ci­niams vai­siams ir dar­žo­vėms.

Latvijos prekybos maisto produktais asociacijos direktorius Noris Kruzitis pranešė, jog dėl šių pokyčių prekybininkai privalės, gruodžio 31 d. uždarius parduotuves, perprogramuoti kasos aparatus taip, kad žemės produktų kainos būtų apskaičiuojamos pagal naująjį PVM tarifą, o kainų korteles prekybos salėse pakeisti rankomis.

N. Kruzitis pažymėjo, kad sausio 1-oji – ne pati geriausia diena daryti pakeitimus keisti kasos aparatuose ir keisti kainų korteles, kai visdi švenčia Naujuosius, bet visos prekybos bendrovės bus tam pasirengusios. Panaši padėtis buvo ir tada, kai Latvija perėjo nuo lato prie euro.

Latvijos PVM įstatymo pakeitimas, kuriuo numatytas 5 proc. PVM tarifas tradiciniams vietiniams vaisiams ir ir daržovėms galios iki 2020 metų gruodžio 31 dienos.