Laidotuvėms apmokėti rėmėjų žmonės vis dažniau ieško internete
In­ter­ne­ti­nio su­telk­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo („crowd­fun­din­gas“) kam­pa­ni­jų, skir­tų pa­deng­ti lai­do­tu­vių iš­lai­doms, skai­čius per me­tus pa­di­dė­jo net treč­da­liu, ra­šo „The In­de­pen­dent“.

Kai praėjusiais metais mirė Daisy Haynes 49 metų amžiaus motina, mergina negalėjo nustoti galvoti apie tai, kaip jos šeima sumokės už laidotuves. Kiti šeimos nariai šiuo atveju pagelbėti negalėjo.

Nemažai žmonių vis dažniau atsisako tam tikrų laidotuvių aspektų ir sudedamųjų dalių, kad tik sumažėtų išlaidos.

Merginos motina prieš mirdama susirgo depresija dėl neseniai įvykusios vyro mirties. Moteris pati beveik neturėjo pinigų, o kai mirė paaiškėjo, kad neturėjo gyvybės draudimo, taigi neegzistavo joks finansų šaltinis jos laidotuvėms apmokėti.

„Kai suvokėme, kad ji neturėjo gyvybės draudimo, pabandėme išsiaiškinti, ar galime tikėtis kokios nors pagalbos – laidotuvių išmokos ar kažko panašaus, – sakė Daisy Haynes. – Tačiau kadangi mes esame dirbantys, jokios paramos tikėtis negalėjome.“

Savarankiškai dirbančiai iliustratorei pirmoji laidotuvių organizavimo kompanija, į kurią kreipėsi, pateikė 5000 svarų sumą už motinos kūno gabenimą į ceremoniją.

„Sau to leisti mes paprasčiausiai negalėjome ir visos durys, į kurias beldėmės prašydami pagalbos, buvo užtrenktos prieš pat mūsų nosis, – sakė moteris. – Maniau, kad turėsiu leisti pragyvenimui skirtus savo pinigus tam, kad sumokėčiau už laidotuves.“

Ji yra viena iš daugelio gedinčių artimųjų, kurie viešai kreipėsi į įvairius fondus, idant galėtų palaidoti ar kremuoti savo artimuosius.

Skaičiai, kuriuos iš platformos „GoFundMe“ gavo „The Independent“ parodo, kad permetus beveik trečdaliu išaugo kampanijų, skirtų rinkti pinigus artimųjų laidotuvėms, skaičius.

Sutelktinio finansavimo platformoje šiuo metu vyksta daugiau nei 100 negalinčių už laidotuves sumokėti žmonių pinigų rinkimo kampanijų.

Jungtinėje Karalystėje veikia „Down to Earth“ (nusileisti ant žemės) projektas, kurio tikslas – suteikti pagalbą tiems, kurie negali susitvarkyti su laidotuvių išlaidomis. Nuo 2015 metų patrigubėjo žmonių, kuriems šis projektas padėjo, skaičius. Vien 2017 metais „Down to Earth“ padėjo net palaidoti net 978 žmonėms, tuo tarpu 2016 – 302 žmones.

Galų gale Daisy Haynes šeima buvo priversta eiti į kraštutinumus, idant galėtų palaidoti savo motiną – parduoti vertingus dalykus, imti paskolas ir sukurti sutelktinio finansavimo kampaniją platformoje „GoFundMe“.

„Mano brolis gavo paskolą iš savo darbdavio, – pasakojo moteris. – Mes pardavėme visus namuose turėtus vertingus daiktus, viską, ką galėjome parduoti. Atidariau sutelktinio finansavimo kampaniją, atidariau puslapį.“

„Iš pradžių aš nieko apie tai nesakiau broliams ir seserims. Esame darbininkų klasės atstovai, išdidūs žmonės, taigi vien mintis, kad turime eiti ir prašyti draugų pinigų, buvo nepakeliama.“

Laidotuvių industrija visur yra pelninga. Dėl to daug pinigų neturinčios šeimos dažnai ieško pigesnių karstų ir gedulingus pietus rengia namie.

Nemažai žmonių vis dažniau atsisako tam tikrų laidotuvių aspektų ir sudedamųjų dalių, kad tik sumažėtų išlaidos.

Tiesa, kai kur pačių vargingiausiųjų visuomenės narių – benamių – laidojimu užsiima miestų savivaldybės, taip yra ir Lietuvoje, tačiau ne visi nepasiturintys gyventojai atitinka benamių kriterijų.