Kredito unijos metus pradėjo pelningai
Pir­ma­sis šių me­tų ket­vir­tis su­stip­rin­tam ir nau­jos struk­tū­ros kre­di­to uni­jų sek­to­riui bu­vo sėk­min­gas – di­dė­jo pel­nas ir tva­rių pa­jų da­lis ka­pi­ta­le.

„Rezultatai rodo tolesnį teigiamą reformos poveikį, leidžiantį stiprėti šiam sektoriui. Tačiau centrinės kredito unijos turi daugiau rūpintis stabilizacijos fondu, kurį galima lyginti su lėšų atidėjimu „juodai dienai“, – pranešime spaudai teigė Lietuvos banko Prežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pasikeitus kredito unijų sektoriaus struktūrai dabar jį sudaro trys grupės – Lietuvos centrinės kredito unijos narės (51 kredito unija), Jungtinės centrinės kredito unijos narės (11 kredito unijų) ir į specializuotus bankus persitvarkančios 5 kredito unijos.

Kaip nurodo Lietuvos bankas, ketvirčio pabaigoje abiejų centrinių kredito unijų grupių turtas sudarė 517,9 mln. eurų, paskolos – 314,6 mln. eurų, priimti indėliai – 455,6 mln. eurų, gautas pelnas – 1,06 mln. eurų. Visų kredito unijų turtas siekė 667 mln. eurų, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus – 2,5 proc.). Jis, palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,7 procento. Didžiausią turto dalį (beveik 60 proc.) sudarė nariams suteiktos paskolos – 398 mln. eurų. Jų suma per metus išaugo 14 procentų.

Šių metų pirmąjį ketvirtį kredito unijos iš paskolų gavo 1,8 mln. eurų (pernai sausį-kovą – 0,3 mln. eurų) pelno: 46 kredito unijos uždirbo 2,2 mln. eurų, o 21 patyrė 0,4 mln. eurų nuostolį. Per ketvirtį gyventojai sunešė į kredito unijas apie 12 mln. eurų indėlių. Laikotarpio pabaigoje jų suma išaugo iki 593 mln. eurų.

Pasak Lietuvos banko, palyginti su metų pradžia, kredito unijų indėliai sumažėjo dėl artėjančio žemės ūkio darbų sezono sumenkus indėliams žemdirbius vienijančiose kredito unijose bei dviejų bankrutuojančių kredito unijų pasitraukimo iš rinkos. Pastarasis veiksnys lėmė ir tai, kad kredito unijų pajinis kapitalas per 2018 metų pirmąjį ketvirtį smuktelėjo šeštadaliu – ketvirčio pabaigoje sudarė 46,3 mln. eurų.

Pirmojo ketvirčio pabaigoje kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 13,03 proc. (minimalus reikalaujamas centrinės kredito unijos narių rodiklis – 5,25 proc., persitvarkančios į specializuotą banką – 7,3 proc.), likvidumo rodiklis − 45,08 proc. (minimalus reikalaujamas – 30 proc.). Visos kredito unijos įvykdė minėtus normatyvus.

Šiemet balandžio 1-ąją Lietuvoje veikė 67 kredito unijos, jos vienijo 160 tūkst. narių.

„Lietuvos žinių“ inf.