Kontrabandines cigaretes rūko penktadalis
Ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių kie­kis Lie­tu­vo­je per­nai au­go la­biau­siai per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus – ne­le­ga­lios ci­ga­re­tės pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je su­da­rė be­veik penk­ta­da­lį vi­sų ša­ly­je su­var­to­tų ci­ga­re­čių, ro­do bend­ro­vės „Niel­sen“ at­lik­tas tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mas. Dėl ne­le­ga­liai į Lie­tu­vą įvež­tų ci­ga­re­čių ša­lies biu­dže­tas ga­lė­jo pra­ras­ti dau­giau nei 60 mln. eu­rų vien dėl ne­su­rink­to ak­ci­zo.

Kontrabandinių cigarečių dalis ketvirtojo praėjusių metų pabaigoje sudarė 19,6 proc. – 2,1 procentinio punkto daugiau nei 2016-ųjų pabaigoje, kai jų dalis siekė 17,5 proc., teigiama Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos (NTGA) pranešime.

Lietuva, didinanti akcizus cigaretėms daugiau nei reikalauja ES, skatina gyventojus atsigręžti į nelegalią tabako rinką ir mažinti lėšų surenkamų į biudžetą iš akcizo, kiekį.

„Nelegalaus tabako rinka vėl pradėjo augti ir jau užima beveik penktadalį rinkos. Lietuva, didinanti akcizus cigaretėms daugiau nei reikalauja ES, skatina gyventojus atsigręžti į nelegalią tabako rinką ir mažinti lėšų surenkamų į biudžetą iš akcizo, kiekį. Net 1 proc. išauginantis nelegalios tabako rinkos dydis valstybės biudžetui kainuoja apie 3 mln. eurų“, – pranešime spaudai sako NTGA vykdomasis direktorius Arnas Marcinkus.

Net 85 proc. neapmokestintų cigarečių Lietuvą pasiekė iš Baltarusijos – šioje kaimyninėje šalyje pagamintos cigaretės sudarė 16,8 proc. visų Lietuvoje surūkomų cigarečių. A. Marcinkaus teigimu, didžioji dalis Lietuvą pasiekia iš Baltarusijos „Grodno Tobacco“ gamyklos.

„Net 15,7 proc. visų suvartojamų cigarečių Lietuvoje arba 96 proc. visų nelegalių cigarečių atkeliauja iš šios netoli Lietuvos sienos įsikūrusios gamyklos. Tyrimas taip pat parodė, kad būtent šių cigarečių rinkos dalis didėja panašiu santykiu, kuriuo auga kontrabandos mastai Lietuvoje“, – sako NTGA vadovas.

Lietuvoje didžiausia kontrabandinių cigarečių dalis fiksuota Kėdainiuose, kur beveik pusė (49 proc.) visų pakelių buvo atgabenti iš trečiųjų šalių. Nelegalių cigarečių taip pat daug Radviliškyje (26 proc.), Kaune (24,9 proc.), Šiauliuose (24,7 proc.) Panevėžyje (22,6 proc.) ir Marijampolėje (20,5 proc.).

Minimalus cigarečių akcizas nuo kovo augs 5,4 proc. iki 59 eurų, o kombinuotas – 6,7 proc. iki 96 eurų už 1 tūkst. cigarečių. Akcizas už cigarus ir cigariles didės 12,1 proc. iki 37 eurų.

„Nielsen“ tyrimą keturių tabako kompanijų užsakymu atliko dvidešimtyje Lietuvos miestų, jis neapima kaimiškų vietovių.