Kompensuojamos būsto paskolos teks didmiesčių gyventojams
Šie­met jau­noms ir dau­gia­vai­kėms šei­moms bei žmo­nėms su ne­ga­lia bus iš­da­lin­ta be­veik 15 mln. eu­rų kom­pen­suo­ja­mų būs­to pa­sko­lų. Ti­kė­ti­na, kad ir šie­met, kaip įpras­ta, di­džiau­sia šios par­amos da­lis teks di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jams, per­kan­tiems būs­tus.

Socialinė apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nustatė 14,95 mln. eurų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo limitą 2018 metais.

Daugiausia – net 70,9 proc. – valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suteikti jaunoms šeimoms.

Bankai „Swedbank“ ir SEB galės teikti daugiausia kompensuojamų būsto paskolų – šiems bankams taikomas limitas siekia 5,5 mln. eurų. Bankui „Luminor“ nustatytas 3 mln. eurų limitas, dešimčiai kredito unijų – nuo 90 tūkst. eurų iki 140 tūkst. eurų.

Ministerija nurodė, kad valstybė subsidijuoja tik tam tikrą dalį šių kreditų – šiemet tai yra 2,3 mln. eurų. Tai mažiau nei 2017 metais, kai valstybė šiai paramai skyrė 3,1 mln. eurų, bet daugiau nei 2016 metais, kai ji atseikėjo 2,1 mln. eurų. Dar ankstesniais metais valstybės skirtų lėšų dydis buvo gerokai mažesnis: 2013–2015 metų laikotarpiu jis svyravo nuo 0,2 mln. eurų iki 0,9 mln. eurų.

Išgraibsto per pusmetį

Kompensuojamas būsto paskolas gauna žmonės, turintys teisę į valstybės paramą būstui įsigyti – jaunos ir daugiavaikės šeimos ar neįgalieji, perkantys pirmąjį būstą, rekonstruojantys ar pritaikantys neįgaliųjų poreikiams būstą, tačiau jei jų pajamos ir turtas neviršija nustatytų ribų. Valstybė subsidijuoja 10–20 proc. paskolos sumos.

„Sulaukiame didelio ir didmiesčių, ir regionų gyventojų susidomėjimo tokiomis paskolomis. Pernai metų pradžioje mūsų bankui nustatytą limitą pasiekėme jau antrąjį ketvirtį“, – pranešime spaudai sakė SEB banko Mažmeninės tarnybos direktorius Vaidas Žagūnis. SEB pranešė pasirašęs sutartį su SADM dėl tokių paskolų. Sutartis su ministerija jau yra pasirašę „Luminor“ ir „Swedbank“.

Būstui įsigyti asmeniui be šeimos gali būti suteikiama iki 53 tūkst. eurų valstybės iš dalies kompensuojama būsto paskola, dviejų ir daugiau asmenų šeimai – 87 tūkst. eurų. Būsto rekonstrukcijai galima pasiskolinti iki 35 tūkst. eurų. Pernai SEB banko suteiktos valstybės iš dalies kompensuojamos būsto paskolos vidutinė suma buvo 36 tūkst. eurų.

Parama naudojasi didmiesčiuose

SEB bankas „Lietuvos žinioms“ nurodė, kad daugiausia būsto paskolų suteikia penkiuose didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. „Ši tendencija iš esmės nesikeičia, nes tam yra objektyvių priežasčių – miestuose gyvena didžioji dalis šalies gyventojų, jų perkamoji galia didesnė. Be to, regionuose būsto kainos mažesnės ir dažnai, pavyzdžiui, emigrantai, būstus čia įsigyja nuosavomis lėšomis. Panašią tendenciją matytume ir valstybės iš dalies finansuojamų būsto paskolų statistikoje“, – patikslino SEB banko atstovė žiniasklaidai Jovita Bazevičiūtė.

Tokias tendencijas patvirtino ir SADM turima statistika: 2017 metais 48,6 proc. kompensuojamų būsto kreditų buvo suteikta didžiųjų Lietuvos miestų gyventojams: Kauno gyventojams teko 13,2 proc., Vilniaus – 11,2 proc., Panevėžio – 9,1 proc., Klaipėdos – 7,8 proc., Šiaulių – 7,3 proc. kreditų.

Daugiausia – net 70,9 proc. – valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų buvo suteikti jaunoms šeimoms. Šeimoms, kuriose yra likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo, iki sukanka 35 metai, suteikta 12,7 proc. būsto kreditų, neįgaliems asmenims arba šeimoms, kuriose yra neįgalus asmuo, – 12,2 procento.

SADM nurodė, kad 2017 metais visiems asmenims ir šeimoms, kuriems buvo nustatyta teisė į paramą būstui įsigyti ir jie atitiko Atsakingojo skolinimo nuostatuose nustatytus reikalavimus, buvo suteikti valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai.

„Bankas, gavęs visus reikiamus dokumentus, sprendimą dėl būsto paskolos suteikimo priima kaip įprastai įvertinęs kliento finansines galimybes prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus. Atsakingojo skolinimo nuostatuose nustatyta, kad asmens, kuriam suteikiama būsto paskola, visų turimų finansinių įsipareigojimų dydis neturi viršyti 40 proc. jo pajamų. Be to, jis privalo turėti ir nuosavų lėšų dalį, kuri sudarytų ne mažiau kaip 15 proc. įsigyjamo būsto kainos“, – sakė SEB banko atstovas.

Jei suteikiama valstybės iš dalies kompensuojama būsto paskola, valstybė subsidijuoja nuo 10 iki 20 proc. būsto paskolos sumos. Asmenys ir šeimos, gavusios subsidiją, ją gali naudoti paskolos ar pradinės įmokos daliai sumokėti. Pavyzdžiui, jei valstybės subsidija sudaro 10 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos, o ši suma siekia 30 tūkst. eurų, paskolos gavėjui reikės grąžinti maždaug 3 tūkst. eurų mažiau suteiktos paskolos (arba pradžioje sumokėti mažesnę mokamą nuosavų lėšų dalį), nes šią sumą kompensuotų valstybė.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2018 metais limitai kredito įstaigoms

Kredito įstaigos pavadinimasValstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2018 metais limitas, Eur
SEB bankas5 500 000
Swedbank5 500 000
Luminor Bank3 000 000
Akademinė kredito unija140 000
Anykščių kredito unija90 000
Aukštaitijos kredito unija90 000
Centro kredito unija90 000
Grigiškių kredito unija90 000
Kredito unija „Tikroji viltis“90 000
Kretingos kredito unija90 000
Panevėžio kredito unija90 000
Sedos kredito unija90 000
Šilutės kredito unija90 000
Iš viso14 950 000

Šaltinis: www.e-tar.lt

Valstybės skirtos lėšos iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams

MetaiSkirtos lėšos, mln. eurų
20182,3
20173,1
20162,1
20150,9
20140,2
20130,3

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija