Kol kas dėl alkoholio reklamos ir prekybos pažeidimų įspės
Kon­tro­lie­riams nu­sta­čius al­ko­ho­lio pre­ky­bos ir rek­la­mos pa­žei­di­mų, al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čios įmo­nės kol kas yra įspė­ja­mos, o bau­dos bus ski­ria­mos vė­liau, sa­ko Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas (NTAKD). Šie­met nu­sta­ty­ta at­ve­jų, kai al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai bu­vo par­duo­da­mi jau­nes­niems nei 20 me­tų jau­nuo­liams ar iš­si­ne­ša­mi iš pre­ky­bos vie­tų, pa­si­bai­gus pre­ky­bos lai­kui.

Departamentas nuo sausio dešimčiai įmonių pateikė rekomendacijas dėl galimos alkoholio reklamos socialinių tinklų paskyrose arba interneto svetainėse. Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Jurgis Kazlauskas BNS teigė, kad baudos verslui nebus skiriamos pirmąjį šių metų ketvirtį.

„Toks stebėjimas ir rekomendacijų teikimas bus tęsiamas visą pirmąjį ketvirtį. Kaip ne kartą skelbėme, mūsų prioritetas šiuo atveju padėti įmonėms tinkamai įgyvendinti alkoholio reklamos draudimą, taigi, ekonominės sankcijos bus taikomos tik išimtiniais atvejais“, – BNS tvirtino J. Kazlauskas.

NTAKD duomenimis, iki sausio 19 dienos nustatyti dvylika alkoholio pardavimo tvarkos pažeidimo atvejų. Daugiausiai jie susiję su alkoholio išsinešimu iš maitinimo įstaigų ir pardavimu jaunesniems nei 20 metų jaunuoliams.

Nuo šių metų pradžios Seimas visiškai uždraudė alkoholio reklamą. Taip pat padidino alkoholio įsigijimo amžiaus cenzą iki 20 metų ir sutrumpino prekybos laikotarpį. Taip siekiama sumažinti alkoholio vartojimo mastą šalyje.

2015 metais Seimas nusprendė, jog nuo 2016 metų lapkričio draudžiama informuoti apie alkoholio kainų akcijas – visose prekybos vietose negalima jokiais būdais pirkėjams parodyti, kokiems gėrimams ir kokios taikomos nuolaidos. Sumažinta kaina etiketėje gali būti nurodyta, tačiau negali būti palyginimo su ankstesne kaina.

Departamentas dėl šio apribojimo yra skyrusi baudas bendrovėms „Maxima LT“, „Rimi Lietuva“, „Lidl Lietuva“, „Volfas Engelman“, „Gelsva“ ir „Onega Baltic Trade“.