Kokybiškam projektui užtenka pusantrų metų
Dis­ku­si­jų dėl Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) prog­ra­mos nau­dos gy­ven­to­jams jau ne­ky­la, bet il­giau­siai už­trun­ka ap­sisp­ręs­ti ir iš­ana­li­zuo­ti, ko rei­kia, kad už­bai­gus pro­jek­tą bū­tų ne tik tau­po­ma ši­lu­ma, bet ir akių ne­ba­dy­tų dar­bo bro­kas. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ko­ky­bė daug pri­klau­so ir nuo ge­rai ap­gal­vo­tų dar­bo eta­pų ter­mi­nų.

Skaičiuojama, kad bent mėnesio prireiks daugumai gyventojų apsispręsti ir patvirtinti savo dalyvavimą projekte. Anksčiau tai galėdavo užtrukti kelis mėnesius ir reikėdavo ilgai įrodinėti daugiabučių atnaujinimo svarbą.

Klaipėdos savivaldybės Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda teigė, kad dabar gyventojai turi vis daugiau motyvacijos. „Modernizuojame nemažai visuomeninės paskirties pastatų, raginame atsinaujinti ir greta esančius daugiabučius. Būtų geriausia atsinaujinti kvartalais, bet tai užtrunka ilgiau, nes tokių projektų negalima pradėti be daugumos gyventojų sutikimo, o Klaipėdoje kvartalai nemaži, – pasakojo jis. – Inžinerinių tinklų įmonės žino, kad pastatai bus modernizuojami, ir jau iš anksto tvarko tiekimo sistemas, nes numato, kad ateis eilė ir aplinkiniams daugiabučiams.“

Savivaldybė viešai skelbia kvietimus. Rengiami seminarai ir mokymai daugiabučių namų administratoriams ir gyventojams, jie skatinami aktyviai dalyvauti modernizuojant daugiabučius.

Mokosi iš kaimynų

Pasak L. Dūdos, geriausias pavyzdys gyventojams yra netoliese jau modernizuoti namai. „Žmonės bendrauja, domisi šildymo sąskaitomis ir gyvenimo sąlygų pokyčiais. Kai sąskaitos modernizuotuose namuose 60–70 proc. mažesnės, daug abejonių nekyla“, – tvirtino jis.

2016 metais Klaipėdoje buvo modernizuoti pirmieji 6 namai, 2017-aisiais – dar 6, o pagal praėjusių metų rudens kvietimą patvirtinta dar 18 investicinių planų. „Anksčiau pasitaikydavo statybininkų klaidų, gyventojai jas prisimena ir perspėja dabar atnaujinamų namų gyventojus. Jas prisimena ir statybos techniniai prižiūrėtojai. Jie išmoko greičiau pastebėti statybininkų paslėptą darbo broką ir laiku jį nustatyti. Taip pasiekiamas geresnės kokybės rezultatas, – kalbėjo L. Dūda. – Dabar techninės priežiūros įkainiai gerokai aukštesni negu anksčiau, o tai verčia labiau stengtis ir prižiūrėtojus.“

Jis tvirtino, kad uostamiestyje seniai nepasitaikė atnaujintų namų su nubyrančiomis fasadų plokštėmis, pelijančiomis palangėmis. Sulaukiama vien palankių atsiliepimų. Visų daugiabučių energinio naudingumo klasė pakilo nuo E iki C.

„Negalime atsidžiaugti ir nepalyginti geresne gyvenimo kokybe, ir sąskaitomis už šildymą bei karštą vandenį, – sakė modernizuoto Nidos gatvės gyventoja Alina. – Už trijų kambarių buto šildymą šalčiausią mėnesį mokėjome 52 eurus, kai kaimynams iš gretimo namo šildyti du kambarius kainavo per 100 eurų.“ Beveik metus namo gyventojai neturi nė menkiausių pretenzijų rangovams.

Ji sutiko, kad rangos darbų kokybė daug priklauso nuo to, kaip savo įsipareigojimus vykdo rangovas. Mat nesėkmingai pasirinkus rangos bendrovę, teko šiek tiek keisti investicinį planą ir skubiai skelbti kito rangovo konkursą. Šis darbus atliko sklandžiai ir kokybiškai. Gyventojai nusprendė ne tik atnaujinti visas energiją taupančias inžinerines sistemas, bet ir ant stogo sumontuoti saulės kolektorius, kurie dabar šildo vandenį. Pasak Alinos, praėjusi vasara nebuvo šilta ir apčiuopiamos naudos kolektoriai nedavė, juolab kad ne visi butai karštą vandenį naudoja vienodai, todėl buvo nuspręsta pašildytą vandenį nukreipti į gyvatukus, kad visiems šilumos tektų vienodai.

Pasak L. Dūdos, Klaipėdoje problemų dėl broko nebuvo. Dabar sunkiau rasti kvalifikuotų darbininkų – daug atvyksta iš trečiųjų šalių. „Jų darbo kultūra ir drausmė atsilieka nuo mūsiškės, todėl statybos techninis prižiūrėtojas, administratorius ir gyventojai rangovų darbą kontroliuoja itin akylai. Jiems nuo pirmų žingsnių neleidžiama daryti broko. Kai iškart pajunta, kad yra stebimi, žmonės įpranta dirbti gerai. Tada ir terminai trumpėja, ir darbo broko vis mažiau, nes atsiranda patirtis. Atnaujinus pirmą namą, kitam sutaupoma bent ketvirtadalis laiko ir vis mažiau daroma broko“, – sakė Miesto ūkio departamento vadovas.

Sklandus pasirengimas

Bent 2–3 mėnesių prireikia investiciniam planui parengti ir suderinti su gyventojais. Tai pagrindinis daugiabučio modernizavimo projekto dokumentas, kurį turi patvirtinti programos koordinatorė Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). Ji atrenka tik labai gerą projektų įgyvendinimo kokybę numatančius investicinius planus.

Nuo šių metų nuo agentūros patvirtinimo iki rangos darbų pradžios užtruks iki pusmečio, atsiradus reikalavimui atskirai rengti techninį darbo projektą ir susirasti rangovą. Taigi, 313 projektų, kurių finansavimo sutartys pasirašomos iki gegužės vidurio, techninio darbo projektus būtų patogiausia patvirtinti bent iki lapkričio, kad liktų tik pasirinkti rangovą, kuris galėtų kovo mėnesį pradėti rangos darbus.

Vienos Skuodo bendrovės, Klaipėdoje įgyvendinusios kelis daugiabučių modernizavimo projektus, gamybos direktorius Juozas Kusas sakė, kad projektų įgyvendinimo kokybę pirmiausia lemia darbų vykdytojo reiklumas ir darbuotojų profesionalumas. Darbai organizuojami taip, kad ritmingai pagal planą vyktų visi rangos procesai. Tada paprasčiau ir reikiamą projekto įgyvendinimo kokybę pasiekti.

Skaičiuojama, kad kokybišką projektą įgyvendinti, jei visi projekto įgyvendinimo etapai nuo BETA gauto investicinio plano patvirtinimo sklandūs, gali užtrukti iki pusantrų metų. Parengiamiesiems darbams, techniniam darbo projektui rengti ir rangovo paieškai reikėtų skirti bent pusmetį. Šį etapą sutrumpina galimybė operatyviai, neskelbiant konkursų, pasirinkti projektuotojus ir rangovą naudojantis elektroniniu Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogu. Šį būdą dabar renkasi dauguma patyrusių administratorių.

Patyrę projektų užsakovai planuoja visus parengiamuosius darbus atlikti bent iki lapkričio, kad bent 2–3 mėnesiai liktų išsirinkti rangovą, kuris pavasarį pradėtų ir per 5–6 mėnesius, iki vasaros pabaigos, kokybiškai atliktų visus rangos darbus