Klaipėdoje – vokiečių keltų linija
Vo­kie­čių lai­vy­bos kom­pa­ni­ja „TT-Li­ne“ pra­plė­tė marš­ru­tų tink­lą ir nuo bir­že­lio 9 die­nos pri­sta­to va­sa­ros se­zo­no jung­ti­nę kro­vi­nių ir ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gą tarp Klai­pė­dos uos­to ir Tre­le­bor­go, ku­ris yra di­džiau­sias ro-ro ti­po lai­vų uos­tas Šve­di­jo­je.

Vieną kartą per savaitę tiek privatūs, tiek krovinius vežantys klientai įgis naują jungtį su Švedija. „TT-Line“ pranešime teigiama, kad šiuo reisu kas savaitę šeštadieniais bus išvykstama iš Treleborgo 6 val. ryto ir atvykstama į Klaipėdos uostą tą pačią dieną 23.30 valandą. Grįžtamuoju reisu iš Klaipėdos bus išvykstama sekmadienį 01.30 val. ir atvykstama į Treleborgą 17.30 valandą.

„TT-Line“ maršrutų tinklas taip pat suteikia galimybę užsisakyti išvykstamuosius reisus iš Rostoko į Klaipėdą ir iš Klaipėdos į Travemiundę. Paslauga vasaros laikotarpiu teikiama ro-pax tipo keltais „Tom Sawyer“ ir „Robin Hood“. Keltai gali gabenti apie 2000 linijinių metrų krovinį – gali tilpti 130 vienetų sunkiosios ratinės technikos trijuose deniuose, įskaitant pavojingus krovinius, taip pat siūloma iki 163 kajučių daugiau nei 300 keleivių.

„Pristatydami naująją „TT-Line“ kryptį į Klaipėdą, mes praplėtėme savo maršrutų tinklą į rytus ir siūlome savo klientams jungtį su Baltijos šalimis, kurios yra populiari atostogų kelionių kryptis, taip pat suteikiame Baltijos šalyse gyvenantiems klientams tiesioginį reisą į Skandinaviją“, – pranešime nurodo „TT-Line“ krovinių vadybininkas Björnas Saschenbreckeris. Pasak jo, šis naujasis keltų maršrutas suintensyvins eismą į Treleborgo uostą, kuris yra svarbus transporto mazgas, ir integruos Baltijos šalis į maršrutų tinklą, kaip to ir pageidavo daugelis „TT-Line“ klientų.

„TT-Line“ taip pat siūlo kelias kasdieninio susisiekimo jungtis iš Treleborgo į Travemiundę, Rostoką ir Svinouistį. Uostas tiesiogiai sujungtas su Švedijos greitkelių sistema bei Malmės ir Kopenhagos metropolijų regionais.

Klaipėdos uoste keltas švartuosis Centriniame Klaipėdos terminale prie 80 krantinės.