Kapitalas Tavo įmonės plėtrai
Žen­gi­mas į or­ga­ni­zuo­tą ka­pi­ta­lo rin­ką – tai svar­bus bend­ro­vės plė­tros eta­pas. Bend­ro­vės ak­ci­nin­kai, nu­spren­džian­tys su­reng­ti vie­šą­jį siū­ly­mą ir pre­kiau­ti ak­ci­jo­mis bir­žo­je, į klau­si­mą „kaip plės­tis to­liau?“ daž­nai at­sa­ko: „Kvie­čiant di­de­lį in­ves­tuo­to­jų bū­rį ir da­li­jan­tis su jais bend­ro­ve, tuo pat me­tu gau­nant nau­dos iš pri­trauk­to ka­pi­ta­lo.“ Taip ga­li­ma apib­rėž­ti vie­ną svar­biau­sių ar­gu­men­tų, ku­ris ska­ti­na ženg­ti į bir­žą.

Viena pagrindinių biržos užduočių – sudaryti galimybes kapitalo srautams judėti iš investuotojų iki subjektų, kuriems jis reikalingas vykdant plėtrą. Varšuvos vertybinių popierių birža daug dėmesio skiria tam, kad šią užduotį įvykdytų kuo geriau. Per pastaruosius penkerius metus bendra per biržos rinkas (pirminių ir antrinių akcijų siūlymų metu) pritraukto kapitalo vertė buvo 170 mlrd. Lenkijos zlotų (daugiau negu 40 mlrd. eurų). Reguliuojamoje Varšuvos vertybinių popierių biržos rinkoje šiuo metu kotiruojama beveik 430 emitentų, turinčių buveinę Lenkijoje, ir beveik 50 užsienio bendrovių.

Tačiau debiutas biržoje – tai ne tik finansavimo pritraukimas debiuto metu, bet ir papildomi privalumai dėl biržinės bendrovės statuso, pavyzdžiui, lengvesnis kapitalo pritraukimas ateityje (pvz., išleidžiant obligacijas).

Siekdami pristatyti daugiau galimybių, kurias bendrovėms iš Vidurio ir Rytų Europos regiono suteikia Lenkijos kapitalo rinka, Varšuvos vertybinių popierių birža, Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje Prekybos ir investicijų rėmimo skyrius bei Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai su partneriais organizuoja konferenciją „Kaip pritraukti kapitalą bendrovės plėtrai“, į kurią pakviestos bendrovės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šis renginys vyks 2018 metų kovo 28 dieną, trečiadienį, ir tai bus pirmas iš tokių renginių ciklo regione.

Konferencija sutampa laiku su bendrovės „Novaturas“ – didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse – debiutu. „Tai pirmas reikšmingas pirminis akcijų siūlymas Lietuvoje nuo 2010 metų. Kartu tai pirmas viešas akcijų siūlymas, skirtas investuotojams trijose rinkose (Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje – red.), kotiruojant Varšuvoje ir Vilniuje. [...] Mūsų debiutą vertiname kaip ilgalaikio bendradarbiavimo su vietiniais ir užsienio investuotojais pradžią“, – pareiškė Linas Aldonis, kelionių organizatoriaus generalinis direktorius.

KAIP PRITRAUKTI KAPITALĄ PLĖTRAI FINANSUOTI?

Banko kreditas, privataus kapitalo fondas ar birža – kuris finansavimo būdas bus geriausias Jūsų bendrovei?

Konferencija „Kaip pritraukti kapitalą plėtrai finansuoti?“ vyks 2018 metų kovo 28 dieną, trečiadienį, „Radisson Blu Hotel Lietuva“ viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje.

Per konferenciją bus pristatyti įvairūs kapitalo pritraukimo būdai, nuo bankų finansavimo, privataus kapitalo fondų iki vertybinių popierių biržos. Bus pristatyti kiekvieno būdo pranašumai ir trūkumai.

Renginyje dalyvaus finansų sektoriaus verslo lyderiai, reguliavimo institucijų atstovai, taip pat praktikuojantys specialistai. Ši konferencija taps nepakartojama galimybe susipažinti su įmonių, kurios sėkmingai pritraukė kapitalą plėtrai, pristatymais.

Norint gauti konferencijos programą ir patvirtinti savo dalyvavimą, reikia susisiekti elektroninio pašto adresu vilniusconference@gpw.pl