JAV rinkoje – lietuviškos kilmės aukštųjų technologijų proveržis
Jung­ti­nės Vals­ti­jos yra an­tra pa­gal dy­dį rin­ka Lie­tu­vos aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų ga­min­to­jams. Per­nai į JAV eks­por­tuo­ta aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tus už 84,1 mln. eu­rų, tai su­da­ro 9,4 proc. vi­sų eks­por­tuo­tų lie­tu­viš­kos kil­mės aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pre­kių. Pa­ly­gin­ti su 2016 m., šių pro­duk­tų eks­por­to ver­tė iš­au­go be­veik dvi­gu­bai.

„Tokie rezultatai rodo, kad lietuviškų bendrovių įdirbis su partneriais Jungtinėse Valstijose pradeda duoti saldžių vaisių. Norint eksportuoti į JAV, sudėtingai ir itin konkurencingai rinkai reikia pasiūlyti išskirtinius, nišinius produktus, o mūsų gamintojai, turintys ir tinkamą gamybos bazę, ir aukštos kvalifikacijos specialistus, pajėgūs tą daryti“, – sako Aivaras Knieža, „Versli Lietuva“ Eksporto departamento direktorius.

Remiantis „Versli Lietuva“ analitikų skaičiavimais, JAV rinka yra svarbi Lietuvos gyvybės mokslų, lazerių, inžinerinei, gynybos sektoriams. 2017 m. tarp aukštųjų technologinių produktų, eksportuotų į JAV, buvo ginkluotės dalys (26 proc.), optinės spinduliuotės įranga (15,7 proc.), antiserumai, vakcinos (15,3 proc.), lazeriai (7,5 proc.), teleskopiniai taikikliai (6 proc.), balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkūrimo aparatūra (5,5 proc.).

Be to, JAV yra svarbiausia rinka informacinių ir ryšių technologijų paslaugų tiekėjams. „Versli Lietuva“ analitikų duomenimis, 2016 m. į JAV iš viso buvo eksportuota paslaugų už 148 mln. eurų, o per praėjusių metų tris ketvirčius paslaugų eksporto apimtis šoktelėjo 44,5 proc.

„Sparčiai augant Lietuvos eksportui į JAV, per praėjusius metus JAV investicijos Lietuvoje taip pat išaugo 50 mln. dolerių. Tokių įmonių kaip „Hollister“, „Harbourtouch Payments“ ar „Arxan Technologies“ atėjimas į Lietuvos rinką rodo augantį pasitikėjimą ir neabejotiną abiejų valstybių bendradarbiavimo sėkmę“, – sako Živilė Sabaliauskaitė, Amerikos prekybos rūmų vykdančioji direktorė.

Lietuvos didžiųjų duomenų (angl. big data) sprendimus kurianti bendrovė „Exacaster“ įsikūrė 2011 m. ir jau po metų turėjo pirmąjį klientą Jungtinėse Valstijose. „Mūsų patirtis parodė, kad norint patekti į JAV rinką reikia labai aiškiai apsibrėžti savo nišą ir tikslingai į ją taikyti. Tai leidžia geriau suprasti ten esančius klientus ir sutaupyti resursų. Šiuo metu Amerikoje išskirtinai dirbame su telekomunikacijos vidutinėmis ir mažomis bendrovėmis – klientus radome kelerius metus intensyviai dalyvaudami renginiuose, skirtuose šio sektoriaus bendrovėms“, – sako Jolita Bernotienė, „Exacaster“ pardavimų vadovė.

Anot jos, amerikiečių darbo kultūra įpareigoja rezultatus demonstruoti nuolatos. „JAV klientai vertina, kai tiekėjas jų rinką labai gerai išmano ir siūlo kūrybingus sprendimus, pasitelkiant naujausias technologijas. Labai svarbu nuolat stengtis savo klientui suteikti maksimalią vertę“, – sako J. Bernotienė.

Iš viso 2017 m. lietuviškos kilmės prekių eksporto į JAV vertė siekė 1,2 mlrd. eurų ir Jungtinės Valstijos užėmė trečią vietą pagal Lietuvos eksporto rinkų dydį. Didžiąją dalį eksporto (67,1 proc.) sudarė mineralinis kuras, 8,4 proc. – baldai, 4,2 proc. – įvairūs cheminiai produktai, 3,7 proc. – optiniai, matavimo ir medicininiai prietaisai, 2 proc. – elektros įranga ir jos dalys.