Įsukti vaistažolių verslą padeda internetas
Lie­tu­viš­ka ar­ba­ta mū­sų ša­ly­je se­niai sie­ja­ma su UAB „Šven­čio­nių vais­ta­žo­lės“. Ji par­uoš­to­mis vais­ta­žo­lė­mis ap­rū­pi­na vais­ti­nes. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų at­si­ra­do dar ke­lios įmo­nės, pre­kiau­jan­čios įpras­ta ar­ba­ta, sa­vo ra­cio­ną pa­įvai­ri­nan­čios kmy­nų, mė­tų ar­ba­ta, bet įvai­rio­mis ar­ba­to­mis, pa­ga­min­to­mis iš vais­ta­žo­lių mi­ši­nių, svei­ko mais­to mė­gė­jus jau ga­li pra­džiu­gin­ti ir ke­lios įmo­nė­lės, ku­rioms ke­lią į vers­lą ski­na in­ter­ne­tas.

Visa Jadvygos Balvočiūtės profesinė ir mokslinė veikla, prasidėjusi 1968 metais, yra susijusi su augalais ir vaistažolėmis. Atsiradus galimybei, mokslininkė pradėjo kurti savo ekologinį vaistažolių ūkį Mažeikių rajone. Ūkio teritoriją sudaro apie 140 hektarų pievų.

Ribota parama

Už šią teritoriją Jadvygos ūkis gauna šiek tiek paramos kaip už naudojimąsi ekologiniais plotais, bet į paramą už naudojimą gamybai negali pretenduoti, nes plotuose, skirtuose vaistažolėms, negalima ganyti ūkinių gyvulių.

Šiandien Jadvygos ekologinis ūkis yra žinomas žolelių arbatai ir kitiems sveikatingumo tikslams naudojamų vaistažolių gamintojas. Žaliavos vaistažolių ūkis atsiveža ir iš Telšių, Plungės ekologinių ūkių, bet prieš tai įvertinama, kokiomis sąlygomis vaistažolės auga. Dabar, atėjus vaistažolių žydėjimo metui, Jadvygos ūkis samdo apie 20 sezoninių darbuotojų.

J. Balvočiūtės ekologinis ūkis gali naudotis ir parama pagal kaimo verslo skatinimo programą. Ūkio specialistai dalyvavo ką tik pasibaigusioje „AgroBalt“ ir nepraleido progos pasidomėti įranga, kuri tiktų vaistažolėms gaminti ir fasuoti. Šiuo metu užtektų modernesnių džiovyklų, kainuojančių 20–25 tūkst. eurų. Tam praverstų Europos Sąjungos paramos lėšos, bet dar svarstoma, ar pateikti prašymą. Mat pirmiausia reikėtų įsigyti įrangą ir tik paskui į ūkio sąskaitą patektų paramos lėšos.

J. Balvočiūtės ūkis turi interneto svetainę, kurioje klientai gali užsisakyti ne tik dominančios produkcijos, bet ir mokamų konsultacijų.

Ir galvas prašviesina

Kitas vaistažolių entuziastas Ramūnas Daugelavičius pramonės neužterštame Anykščių krašte įkūrė savo vaistažolių ūkį. Įmonėlė gamina ne tik lietuviško tautinio paveldo ženklu pažymėtą arbatą iš specialiai sukomponuotų žolelių mišinių, bet ir kavą. Tai ne paprasta kava, o jos skonį primenantys gilių, gudobelės sėklų, kiaulpienių, trūkažolių šaknų (cikorijos), varnalėšos šaknų, erškėčių ir netgi morkų gėrimai.

R. Daugelavičiaus vaistažolių ūkis savo gaminiais prekiauja kai kuriose parduotuvėlėse, įsikūrusiose prie didžiųjų prekybos centrų, mugėse. „Tokios būdavo ir mūsų pajamos, kol neturėjome interneto puslapio. Mugėse dalyvaujame ir dabar, tai smarkiai plečia mūsų klientų būrį. Internetu mus gali pasiekti klientai iš tolimiausių Lietuvos pakraščių“, – pasakoja R. Daugelavičiaus žentas Stanislavas. Pasak jo, gaminiai klientams nusiunčiami jiems patogiausiais būdais: arba paštu, arba „LP Express“, arba kurjerio paslauga.

Šalia to ūkininkas vykdo šviečiamąją veiklą. Rengia edukacinius užsiėmimus moksleiviams ir Anykščių lankytojams. Šie užsiėmimai taip pat užsakomi iš anksto internetu. Tai irgi įmonės pajamos.