Išrinktas Žuvininkystės tarnybos vadovas
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo tos pa­čios tar­ny­bos Žu­vi­nin­kys­tės įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Kaz­laus­kas, šiuo me­tu lai­ki­nai ei­nan­tis tar­ny­bos va­do­vo par­ei­gas.

Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas BNS teigė, jog T. Kazlauskas tarnybai pradės vadovauti balandžio pabaigoje.

Ministerija naujo tarnybos vadovo ieškojo, sausį atleidus teisėsaugos akiratyje figūruojančią beveik trejus metus tarnybai vadovavusią Indrę Šidlauskienę. Ji atleidimą yra apskundusi teismui.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tarnyboje, neteisėtai priimant į darbą žmones. Praėjusių metų gruodžio pradžioje STT tarnyboje atliko kratas.

Teisėsauga anksčiau yra skelbusi, kad galima turtinė žala dėl to siekia apie 45 tūkst. eurų, be to, tarnybai padaryta ir neturtinė žala. A. Bogdanovas anksčiau BNS sakė, jog I. Šidlauskienė galėjo tarnyboje fiktyviai įdarbinti du žmones.

Žuvininkystės tarnyba išduoda leidimus žvejoti Baltijos jūroje, prižiūri žvejybą bei išduoda leidimus supirkti žuvis, taip pat išduoda žvejybos laivų liudijimus ir užsiima žuvų veisimu.