Išrinktas „Lietuvos pašto“ valdybos pirmininkas
Šian­dien įvy­ku­sia­me ak­ci­nin­kės bend­ro­vės Lie­tu­vos pa­što val­dy­bos po­sė­dy­je iš­rink­tas val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Juo ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai ta­po įmo­nių val­dy­mo kon­sul­tan­tas Ne­ri­jus Dat­kū­nas.

Valstybės valdomos akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos pirmininku išrinktas N. Datkūnas yra UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos pirmininkas, AB „Amber Grid“ valdybos narys, Finansų analitikų asociacijos prezidentas.

Nauja AB Lietuvos pašto valdyba buvo suformuota vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis. Iš 5 valdybos narių 4 yra nepriklausomi nariai – savo srities profesionalai, turintys ilgametės patirties strateginio planavimo ir valdymo, finansų, komercijos, logistikos srityse.

Artimiausiu metu valdyba paskirs ir AB Lietuvos pašto generalinį direktorių, kuris bus atrinktas iš pasiūlytų kandidatų, kurių paiešką ir atranką organizavo išorinė aukščiausio lygio vadovų atrankos bendrovė „J. Friisberg & Partners“.

Šiuo metu AB Lietuvos pašto valdyboje taip pat dirba UAB „Vilniaus duona“ vadovas ir komercijos direktorius Gražvydas Jukna, logistikos įmonių grupės „NNL LT“ steigėjas ir vadovas Danielius Merkinas, konsultacijų bendrovės „UP Consulting Group“ vadovė Žaneta Kovaliova ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento vyresnysis patarėjas Darius Kuliešius.