Iš sostinės į pajūrį pradeda kursuoti didesni traukiniai
Ar­tė­jant va­sa­ros se­zo­nui, po­pu­lia­riau­siu ge­le­žin­ke­lio marš­ru­tu Vil­nius-Klai­pė­da penk­ta­die­nį pra­de­da kur­suo­ti di­des­ni trau­ki­niai. Vie­nu rei­su jie ga­li per­vež­ti per 400 ke­lei­vių – be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei iki šiol.

„Lietuvos geležinkelių“ teigimu, aštuonių atnaujintų vagonų traukiniai šiemet keliones pradeda gerokai anksčiau nei praėjusiais metais.

Vagonuose yra po 56 sėdimas vietas, kiekviename jų – po dvi atskiras šešiavietes kupė. Traukiniuose taip pat galima vežtis dviračius ar didesnį bagažą.

Traukiniai važiuos kiekvieną savaitgalį. Penktadieniais iš Vilniaus jie išvyks 17.45 val., sekmadieniais iš Klaipėdos – 17.55 valandą.

Iš Vilniaus į Klaipėdą ir atgal pernai važiavo beveik pusė milijono keleivių.

Šį sekmadienį Lietuvoje įvedamas vasaros laikas, dėl to koreguojami ir tarptautinių traukinių tvarkaraščiai.