Investuotojus medžios žaliosiomis obligacijomis
Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį nu­ta­rė iš­leis­ti ža­lią­sias ob­li­ga­ci­jas – pir­mo­ji 68 mln. eu­rų ob­li­ga­ci­jų emi­si­ja bus iš­leis­ta ba­lan­džio pa­bai­go­je. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė bus pir­mo­ji val­džios ins­ti­tu­ci­ja Bal­ti­jos ša­ly­se, iš­lei­du­si to­kias ob­li­ga­ci­jas.

Už vertybinius popierius gautos lėšos bus investuojamos į daugiabučių modernizavimą ir energetinio efektyvumo didinimą, pranešė Finansų ministerijos.

„Susidomėjimas žaliosiomis obligacijomis yra sparčiai augantis ir globalus procesas visame pasaulyje. Europos Sąjunga kartu su Jungtinėmis Valstijomis yra tarp žaliųjų obligacijų lyderių“, – pranešime sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Pasak jo, Vyriausybės sprendimas pasinaudoti šiuo finansavimo instrumentu paskatins užsienio investuotojus labiau domėtis galimybe investuoti Lietuvoje.

Visos už obligacijas gautos lėšos bus paskolintos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA). 10 metų trukmės paskola bus naudojama 156 daugiabučių namų modernizavimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą, mažinant šildymo išlaidas.