Ilgiausiai dirba britai, trumpiausiai – danai
Ar ži­no­te, kad Eu­ro­po­je dau­giau­siai va­lan­dų per sa­vai­tę dir­ba bri­tai (42,3 val.), kip­rie­čiai (41,7 val.), aus­trai (41,4 val.), grai­kai (41,2 val.), len­kai ir por­tu­ga­lai (po 41,1 val.)?

Vidutinis visą darbo dieną dirbančiojo darbo laikas Europos Sąjungoje yra 40,3 val. per savaitę. Lietuvos gyventojai vidutiniškai dirba 39,7 val. per savaitę, rodo „Eurostat“ 2016 metų duomenys.

Danijoje dirbama trumpiausiai – 37,8 val. per savaitę.