Į prekybos karą nestos
Vie­no po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je ame­ri­kie­tiš­kos že­mės ūkio tech­ni­kos pre­kių ženk­lo at­sto­vai ne­įž­vel­gia pa­vo­jaus, kad ga­li­mi JAV ir Eu­ro­pos pre­ky­bos ka­rai per­si­kel­tų į jų ša­ką. Šiek tiek pa­brang­ti esą ga­li tik ta tech­ni­ka, ku­ri su­ren­ka­ma JAV – mat šios yra nu­sta­čiu­sios mui­tus įve­ža­mam aliu­mi­niui ir plie­nui.

Nuo didesnių pokyčių gamintoją turėtų gelbėti gamybos diversifikavimas po visą pasaulį. „Prekių muitai kol kas mūsų neliečia. Technikai, kurią gauname iš Amerikos, kokių nors sankcijų Europos Sąjungoje (ES) nėra nustatyta. Kita vertus, didelę dalį technikos atsivežame iš Vokietijos“, – „Lietuvos žinioms“ aiškino UAB „Dojus agro“, mūsų šalyje atstovaujančios amerikietiškų traktorių, kombainų, kitos žemės ūkio technikos prekių ženklui „John Deere“, generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. – Kol kas apie muitų karus nekalbama. Pagrindinio mūsų tiekėjo gamyba yra išdėliota daugelyje pasaulio valstybių, ir manoma, kad tai turėtų būti ganėtinai patikima apsauga.“

Apgaulingas mėnuo

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvoje pirmą kartą įregistruoti 378 nauji traktoriai, iš jų 111 (29 proc.) – „John Deere“. Šiek tiek mažiau – 87 (23 proc.) – „Belarus“ ir MTZ.

Bet traktorių pardavimo rinkos statistiką galėjo šiek tiek iškreipti šių metų pirmo mėnesio rodikliai, kai po itin aktyvaus praėjusių metų gruodžio Lietuvoje buvo įregistruota dešimteriopai mažiau naujų traktorių negu praėjusių metų sausį. Mat pernai turėjo būti įregistruoti visi rinkoje esantys traktoriai dėl griežtesnių naujų deginių emisijos reikalavimų. Sausį į viršų šoko mažesnio galingumo technikos pardavimas.

Šių metų pirmą ketvirtį, anot A. Kavaliausko, naujų traktorių pardavimas atsigavo. Ūkininkai ėmė dairytis galingesnės technikos, todėl ir „John Deere“ pirmųjų penkių mėnesių rezultatai dar geresni negu pernykščiai.

Nerimsta dėl sausros

Žemės ūkio technikos pardavėjams nerimą kelia grasinanti sausra, nors kol kas ji didelės žalos grūdų augintojams nepadarė. „Jaučiame, kad ūkininkai rezultatus prognozuoja atsargiau, todėl rimčiau planuoja ir išlaidas. Žmonės pirmiausia nori suprasti, ko galima tikėtis laukuose. Vieniems gal sausra pakenks, o kitiems gal pasiseks. Gamtinės sąlygos ir mažoje Lietuvoje smarkiai skiriasi. Pervažiavus Lietuvą iš rytų į vakarus ar iš pietų į šiaurę galima pamatyti labai skirtingų vaizdų, – sakė A. Kavaliauskas. – Kai kur sausros visai nematyti, o kai kur pasėliai labai išdegę.“

Kol kas verslas dėl muitų ir galimų prekybos karų palyginti ramus, bet technikos pardavėjų konkurencija didelė, tad visada nelengva dirbti. Tačiau, kaip teigia šios šakos verslininkai, svarbiausias ir nenugalimas veiksnys visada yra oro sąlygos, kurios šiame versle labai svarbios, nes žemdirbiai priklausomi nuo oro, o juos aprūpinantis verslas – nuo žemdirbių gerovės.