Į elitinių valstybių klubą Lietuvai durys atidarytos
Pir­ma­die­nį ofi­cia­liai baig­tos de­ry­bos dėl Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO). For­ma­liai de­ry­bos bu­vo baig­tos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­me su EB­PO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­ge­liu Gur­ria ir EB­PO Ta­ry­bos se­si­jo­je, kur da­ly­va­vo Lie­tu­vos va­do­vė, pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Derybas dėl narystės EBPO Lietuva pradėjo prieš trejus metus. Lietuva įvykdė visas esmines reformas ekonomikos augimui skatinti ir žmonių gerovei stiprinti. Gegužės pabaigoje EBPO Ministrų Taryba turėtų priimti galutinį sprendimą dėl Lietuvos narystės. Lietuva taps 36-ąja šios organizacijos nare.

Tapusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare, Lietuva toliau tęs reformas, sako prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pirmadienį oficialiai baigtos derybos dėl Lietuvos narystės šioje organizacijoje, jos nare šalis turėtų tapti gegužės pradžioje.

„Ši organizacija toliau padės Lietuvai savo ekspertais, ekspertinėmis žiniomis reformuoti mūsų šalį, padės mums vystytis greičiau, suteiks kokybės ženklą mūsų valstybei“, – pirmadienį po susitikimo su EBPO generaliniu sekretoriumi Angeliu Gurria (Anchelu Gurija) kalbėjo D. Grybauskaitė. Jos pasisakymo įrašą išplatino prezidentės spaudos tarnyba.

EBPO vadovas sakė, kad tapusi organizacijos nare, Lietuva galės prisidėti kuriant standartus, o kitos organizacijos narės galės pasimokyti iš Lietuvos.

„Lietuva nuo šiol bus tarp šalių, kurios kuria, plėtoja ir pritaiko standartus, o ne šalis, kuri pritaiko kitų sukurtus standartus. Tapsite proceso dalimi, diskusijų dalimi, tačiau svarbiausi, kad EBPO šalis nuo šiol galės daug ko išmokti iš Lietuvos“, – po susitikimo kalbėjo A. Gurria.

Derybas dėl narystės EBPO Lietuva pradėjo prieš trejus metus. Lietuva įvykdė visas esmines reformas ekonomikos augimui skatinti ir žmonių gerovei stiprinti. Gegužės pabaigoje EBPO Ministrų Taryba turėtų priimti galutinį sprendimą dėl Lietuvos narystės. Lietuva taps 36-ąja šios organizacijos nare.

D. Grybauskaitės teigimu, derybos vyko palyginti sparčiai.

„Trys metai tokių tiesioginių derybų yra labai didelis tempas, ši organizacija nepratusi, kad būtų taip greitai suderėta narystė. (...) Juo labiau, kad galimybių langas tapti nare užsidarinėja, nes žinome, kad kai kurios šios organizaijos narės bent laikinai nebenori plėstis, todėl manau, kad mes labai laiku baigėme derybas“, – teigė Lietuvos vadovė.

D. Grybauskaitės teigimu, tapimas EBPO nare rodo Lietuvos demokratinį ir ekonominį stabilumą, galutinį įsitvirtinimą įtakingųjų valstybių sąraše ir stiprų balsą tarptautinėje politikos arenoje. Ši narystė, anot šalies vadovės, Lietuvai atveria ir naujų galimybių – pavyzdžiui, tai pakels mūsų šalies ekonominius ir finansinius reitingus, sustiprinsime savo įtaką ES ir kitose tarptautinėse organizacijose, galėsime naudotis pačio aukščiausio lygmens EBPO ekspertų pagalba.

EBPO buvo įsteigta 1961 metais, siekiant paspartinti tarptautinį ekonomikos atsigavimą ir prekybinius ryšius tarp valstybių, stiprinti socialinę žmonių apsaugą.