Gyventojų požiūris į verslą nesikeičia: laiko nesąžiningu
Di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų (net 69 proc.) šiuo me­tu vers­lą lai­ko ne­są­ži­nin­gu. Per pa­sta­ruo­sius me­tus žmo­nių nuo­mo­nė apie vers­lą iš­li­ko pa­na­ši – 2014-ai­siais ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vers­lu sie­kė 65 proc., o dau­giau­sia pa­si­ti­kė­ji­mo su­lau­kia te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ir ry­šių, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bei pro­fe­si­nio ug­dy­mo ir moks­li­nių ty­ri­mų įmo­nės.

Tokias tendencijas rodo komunikacijos agentūros „Nova media“ ir žiniasklaidos planavimo agentūros „OMD“ atliktas sudėtinis visuomenės nuomonės tyrimas, skirtas nuolatinei verslo reputacijos stebėsenai ir vertinimui.

„Vartotojai verslo atžvilgiu turi išankstinį neigiamą nusistatymą, kuris beveik nekinta jau daugelį metų. Taigi verslas visada yra po didinamuoju stiklu – vartotojai nesuteikia jokio pasitikėjimo kredito. Turint omenyje, kad informacija šiais laikais sklinda žaibiškai, net ir iš pirmo žvilgsnio kasdienė situacija bet kuriai kompanijai gali tapti krizinė, o ilgalaikis rūpinimasis reputacija turi tapti kompanijų higiena“, – pranešime spaudai teigia Arijus Katauskas, agentūros „Nova media“ vyresnysis partneris.

Kaip rodo tyrimas, dauguma gyventojų (68 proc.) mano, kad verslas siekia pelno nepaisydamas darbuotojų poreikių bei gerovės ir kad jis padarys viską, net jei dėl to tektų nusižengti teisės aktams (64 proc.), o įvairius projektus, socialines iniciatyvas remia siekdamas tik naudos sau (62 proc.).

Remiantis tyrimu, verslo sąžiningumu Lietuvoje labiausiai abejoja moterys – 72 proc. jų mano, kad verslas yra nesąžiningas. Taip pat didžiausią nepasitikėjimą verslu reiškia asmenys, kurių pajamos yra mažiausios (72 proc.).

Vis dėlto verslą sąžiningu laiko bene trečdalis Lietuvos gyventojų (31 proc.), dažniau teigiamai į verslą žiūri vyrai (36 proc.), taip pat gaunantieji didesnes pajamas (41 proc.).

Per ilgesnį laikotarpį Lietuvos gyventojai šiek tiek keitė nuomonę, kuriais verslo sektoriais pasitiki labiausiai. „Šiuo metu lyderės – telekomunikacijų ir ryšių, informacinių technologijų bei profesinio ugdymo ir mokslinių tyrimų įmonės. Pastarieji du sektoriai iš lyderių trejeto išstūmė transporto ir vežimo įmones bei bankus ir draudimo įmones, kuriomis 2014-aisiais atitinkamai pasitikėjo 12 ir 10 proc.“, – sako Darius Gricius, žiniasklaidos planavimo agentūros „OMD“ generalinis direktorius.

Daugiausia gyventojų 2018 metais pasitikėjimo sulaukė telekomunikacijų ir ryšių įmonės – jomis pasitiki 14 proc. apklaustųjų, taip pat informacinių technologijų įmonės (12 proc.) bei profesinio ugdymo ir mokslinių tyrimų įmonės (8 proc.).

Tarp mažiausiai pasitikėjimo 2018 metais sulaukusių įmonių – statybos ir nekilnojamojo turto (pasitiki 1 proc.), energetikos ir gamtinių išteklių įmonės (1 proc.), prekybos tinklai, fizinės ir elektroninės parduotuvės (2 proc.).

Pasitikėjimo verslu tyrimą organizuoja komunikacijos agentūra „Nova media“ ir žiniasklaidos planavimo agentūra „OMD“. Tyrimas vyko naudojant „OMD Snapshots“ tyrimų sistemą, 2018 metų balandžio mėn. apklausti 1025 (16–69 metų) interneto vartotojai.