Gyventojai palaiko vėjo energetikos plėtrą
At­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos idė­jos vis po­pu­lia­res­nės tam­pa ir Lie­tu­vo­je. Tai at­sklei­džia gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mo re­zul­ta­tai – dau­giau kaip trys ket­vir­ta­da­liai jų pri­ta­ria vė­jo ener­ge­ti­kos plė­trai ša­ly­je.

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija skaičiuoja, kad vėjas, iškėlus Nacionalinėje energetikos strategijoje ambicingus tikslus, galėtų generuoti apie trečdalį šaliai reikalingos elektros energijos.

Neseniai atliktas gyventojų nuomonės tyrimas parodė, jog dauguma jų – net 76 proc. – palaiko vėjo energetikos plėtrą šalyje. Nagrinėjant duomenis taip pat matyti, kad beveik tokia pat dalis respondentų pritaria ir atsinaujinančios energijos plėtrai. Tarp jų vėjo energetiką remia dar daugiau gyventojų – net 89 procentai.

„Tiek analizuodami tyrimo duomenis, tiek dirbdami kasdienį darbą matome, jog Lietuvos žmonės nuosekliai palaiko atsinaujinančią energiją, ypač – vėjo. Jų nuomonė ir lūkesčiai itin svarbūs dabar, kai Seimo pavasario sesijoje prasideda Nacionalinės energetikos strategijos projekto svarstymai. Projekte numatyta, kad bendra instaliuotų vėjo elektrinių galia iki 2020 metų galėtų pasiekti 770 MW. Tačiau mūsų skaičiavimais, šis rodiklis 2020-aisiais galėtų augti bent iki 850 MW, o 2030 metais – iki 1500 MW, ir tik sausumoje. Tuomet vėjas per metus pagamintų apie trečdalį šaliai reikalingos elektros energijos“, – pranešime spaudai nurodė Aistis Radavičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius.

Jis pažymėjo, kad dabar itin palanku planuoti vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje. Per 2019–2023 metus beveik 140 MW galios vėjo elektrinėms, statytoms 2007–2011 metais, nustos galioti fiksuotas elektros energijos supirkimo tarifas. Tuomet likusias laisvas lėšas būtų galima panaudoti naujų ir efektyvesnių vėjo jėgainių statyboms, nekeičiant elektros kainos vartotojams.

Gyventojų nuomonės tyrimo duomenys taip pat atskleidžia domėjimąsi vėjo energetikos sektoriumi, kuris jau dabar parūpina apie 12,5 proc. Lietuvai būtinos elektros energijos – šio kiekio pakanka 600 tūkst. namų ūkių, arba maždaug 1,2 mln. gyventojų, poreikiams patenkinti.

„Įsiminti specifinę informaciją apie vėjo energetikos sektorių gali būti sudėtinga, tačiau gyventojų žinios apie jį gali maloniai nustebinti. Tai parodo žmonių atvirumą, norą domėtis ir suprasti šiuo metu svarstomus reikšmingus pokyčius energetikos sektoriuje“, – sakė A. Radavičius.

Asociacijos vadovas pabrėžė, kad net 48 proc. gyventojų žino, jog Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, neturi vėjo jėgainių jūroje. Daugiau kaip trečdalis jų pritaria teiginiams, kad „vėjo jėgainės pagamina apie 10 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos“ ir kad „Lietuvoje veikia daugiau kaip 20 vėjo jėgainių parkų, o bendra instaliuota vėjo elektrinių galia siekia daugiau kaip 500 MW“.

Reprezentatyvų tyrimą Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos užsakymu atliko komunikacijos planavimo agentūra OMD. Ji internetu apklausė 1068 vartotojus nuo 18 iki 69 metų.