Finansų ministras pradeda turą po Lietuvą: aiškins mokesčių reformą
Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka an­tra­die­nį pra­de­da tu­rą po Lie­tu­vos aps­kri­tis, kur ap­tars re­gio­nų ak­tua­li­jas bei plė­tros vi­zi­jas, mo­kes­čių pa­si­kei­ti­mus nuo ki­tų me­tų ir še­šė­li­nės eko­no­mi­kos ma­ži­ni­mą.

Pirmasis susitikimas su vietos savivaldos, verslo ir bendruomenių atstovais vyks Alytuje, pranešė ministerija.

V. Šapoka su ministerijos ekspertais apžvelgs būdus, kaip bus mažinama šešėlinė ekonomika bei koks bus trimetis esminių apmokestinimo pokyčių planas, paliesiantis neapmokestinamą pajamų dydį (NPD), gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir akcizus.

Reformos įsigalios nuo 2019 metų.