Eurobarometras: lietuviai pozityvesni dėl ekonominės padėties
Lie­tu­viai ge­riau ver­ti­na ša­lies eko­no­mi­nę pa­dė­tį, ta­čiau jų da­lis iš­lie­ka ma­žes­nė, nei gal­vo­jan­čių­jų prieš­in­gai, ro­do nau­jau­sia Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa.

Teigiamai Lietuvos ekonominę padėtį vertina 38 proc. apklaustųjų, arba 6 procentiniais punktais nei pernai rudenį. Tačiau nacionalinės ekonominės padėti neigiamai vertina 60 proc. respondentų (5 punktais mažiau).

Visoje ES savo nacionalinę ekonomiką teigiamai vertina vidutiniškai 49 proc. respondentų, neigiamai – 47 procentai.

Savo namų ūkių finansinę padėtį teigiamai vertino 64 proc. lietuvių, neigiamai – 33 proc., asmeninę situaciją darbe – atitinkamai 9 ir 26 proc. apklaustųjų.

Naujausia Eurobarometro apklausa atlikta kovo 17–26 dienomis, jos metu Lietuvoje apklausta 1003 respondentai.