Estija: Baltijos šalių energetikos atjungimas nuo Rusijos – nacionalinio saugumo reikalas
Bal­ti­jos ša­lių at­si­jun­gi­mas nuo Ru­si­jos ener­ge­ti­kos sis­te­mos yra jų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­las, par­eiš­kė Es­ti­jos prem­je­ras Ju­ris Ra­tas.

„Estijos, o kartu ir Baltijos šalių energetikos atsijungimas Rusijos ir sinchronizavimasis su Europa suteiks jų vartotojams pasitikėjimo, kad jiems visada bus tiekiama elektra. Tai – labai svarbu energetinio saugumo požiūriu“, – sakė Estijos vyriausybės vadovas sekmadienį Taline susitikęs su Lenkijos premjeru Mateuszu Morawieckiu (Mateušu Moraveckiu), pranešė Estijos vyriausybės spaudos tarnyba.

Pasak J. Rato, šiuo metu Baltijos šalių energetikos sistemų sinchronizavimui su Europa yra trys galimybės: dvi kintamos srovės linijos per Lenkiją, viena linija, viena kintamosios srovės linija su nuolatinės srovės jungtimi. Sprendimas dėl tinkamiausio pasirinkimo bus priimtas birželį, remiantis specialaus tyrimo rezultatais.

„Estijai tinkamiausias sprendimas yra tas, kuris nesukeltų nuolatinių papildomų išlaidų ir suteiktų ilgalaikio stabilumo garantijas“, – sakė J.Ratas.

Baltijos šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo. Šalys siekia sumažinti šią priklausomybę. Jų atsijungimo nuo BRELL ir sinchronizavimosi su žemyninės Europos energetikos sistema projektą planuojama užbaigti 2025 metais.