Estai ir latviai būstui skolinasi drąsiau
Es­tai ir lat­viai būs­tui sko­li­na­si di­des­nes su­mas nei lie­tu­viai: vi­du­ti­nė pa­sko­la būs­tui Es­ti­jo­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je su­da­rė 77 tūkst. eu­rų, Lat­vi­jo­je ji sie­kė 61 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vo­je – apie 60 tūkst. eu­rų.

„Istoriškai Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos yra gana skirtingos, šiuo metu jos yra pasiekusios skirtingą raidos tarpsnį, ir tai atspindi gyventojų skolinimosi poreikiai. Latvijoje ir Estijoje didžioji dalis būsto sandorių sudaromi šių šalių sostinėse, kuriose būstas yra brangiausias, o Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka pagal aktyvumą pasiskirsčiusi tolygiau ir sostinė neturi tokio dominavimo“, − pranešime spaudai teigė Baltijos šalių būsto rinkos analizę atlikusio „Swedbank“ gyventojų finansavimo ekspertas Tomas Pulikas.

Rinkos analizės duomenimis, per praėjusius metus Latvijos sostinėje Rygoje sudaryti 79 proc., o Taline – 67 proc. visų būsto sandorių. Lietuvoje praėjusiais metais Vilniui teko 34 proc., Kaunui ir Klaipėdai kartu sudėjus – 33 proc., o kitiems mūsų šalies regionams – taip pat 33 proc. visų būsto sandorių.

Pasak T. Puliko, nors ir skiriasi nekilnojamojo turto rinkos bei vidutinės išduotos paskolos sumos, visose trijose Baltijos šalyse praėjusiais metais vidutinė suteikiamos būsto paskolos vertė augo. Latvijoje ir Lietuvoje vidutinė būsto paskola per 2017 metus, palyginus su 2016-aisiais, išaugo atitinkamai 10 ir 9 procentais. Estijoje vidutinės būsto paskolos augimas buvo nuosaikesnis ir per palyginamąjį laikotarpį siekė 3 procentus.

Pasak pranešimo, būsto paskolų gavėjų pasiskirstymas pagal amžių Baltijos šalyse taip pat skiriasi. Vertinant pernai naujai išduotas būsto paskolas pagal amžiaus grupes, Lietuvoje ir Estijoje aktyvumu išsiskyrė 26–30 metų gyventojai, Latvijoje dažniausiai būstui skolinosi 31–35 metų gyventojai.

„Lietuva Baltijos šalių kontekste išsiskiria didele dalimi paskolų, kurios imamos kartu su bendraskoliu. Tokių būsto paskolų dalis Lietuvoje siekia 65 proc., o Estijos ir Latvijos gyventojai būstui su bendraskoliu skolinasi rečiau, atitinkamai 44 proc. ir 42 proc. visų būsto paskolų“, − komentavo „Swedbank“ ekspertas.

Pasak jo, visose trijose Baltijos šalyse būsto pirkėjų, kurie per praėjusius metus kreipėsi dėl banko finansavimo, mėnesio pajamos atskaičius mokesčius dažniausiai siekė 1–1,5 tūkst. eurų per mėnesį.