Energetikos ministras žada pokyčių šilumos sektoriuje
Kai­nų ko­mi­si­jai tre­čia­die­nį im­an­tis svars­ty­ti nau­ją ši­lu­mos su­pir­ki­mo iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų (NŠG) tvar­ką, ener­ge­ti­kos mi­nis­tras tei­gia, kad ši ini­cia­ty­va yra tei­sin­gas ban­dy­mas spręs­ti ši­lu­mos ūkio prob­le­mas, bet ar­ti­miau­siu me­tu sek­to­rius bus per­žiū­rė­tas iš­sa­miau.  

„Vertiname kaip vieną taktinių žingsnių gerinant situaciją, bet tai tikrai nėra tas galutinis variantas, kuris išspręstų visus klausimus šilumos ūkio sektoriuje (...) Šiuo metu egzistuojanti sistema yra iš esmės teisėta, bet ne visada teisinga nepriklausomų šilumos gamintojų atžvilgiu, ir dėl to turime tą klausimą iškeltą“, – BNS teigė Ž. Vaičiūnas.

Kainų komisijos siūlomi pakeitimai suvienodintų sąlygas – tiek šilumos tiekėjai, tiek nepriklausomi gamintojai aukcionuose dalyvautų, į šilumos kainą skaičiuodami visus gamybos kaštus.

Pasak ministro, iki šiol konkurencijos didinimo iniciatyva šilumos gamybos sektoriuje nebuvo įgyvendinta, nes trūko tikrumo dėl galimo poveikio vartotojams. Tačiau papildomi Kainų komisijos skaičiavimai esą rodo, kad vartotojai nenukentės.

„Toje trilemoje tarp teisėtumo, teisingumo ir naudos vartotojams mūsų tikslas yra apsaugoti vartotojų interesas. Manau, kad Kainų komisijos sprendimai, kadangi jie irgi orientuoti į šį tikslą, tikrai nepadarys žalos vartotojams, bet perspektyvoje tikrai yra dar ir kitų priemonių“, – teigė ministras.

Pasak Ž. Vaičiūno, artimiausiu metu ketinama iš esmės įvertinti šilumos ūkio sektorių.

„Perspektyvoje, kalbant apie šių metų rudens (Seimo – BNS) sesiją, planuojame iš esmės pažiūrėti į šilumos ūkio sektorių, tai yra, sudėlioti visus kitus reikalingus žingsnius. Čia taip pat kalbamės su visu šilumos ūkio sektoriumi“, – teigė ministras.

Anot jo, nors šiuo metu konkuravimas tik kuro kaina tapo iššūkiu nepriklausomiems gamintojams, vis dėlto neverta pamiršti „nesenos praeities, kuomet tokia sistema buvo netgi nepriklausomų šilumos gamintojų buvo traktuojama ne tik kaip teisėta, bet ir teisinga“.

Ž. Vaičiūnas pastebi, kad šilumos ūkio sektorius nėra iki galo tvarus.

„Turi būti konkurencija ne dėl kiekvieno mėnesio ar kiekvienos savaitės šilumos patiekto kiekio į sistemą. Bet turi būti didesnis prognozuotumas šilumos gamintojams – tiek šilumos tiekėjams, tiek nepriklausomiems šilumos gamintojams. Tai vadinamasis skatinamasis reguliavimas – tai yra ta sistema, kuri taikoma, kuomet sukonkuruojama į perspektyvą (...) Ta linkme planuojame eiti“, – aiškino Ž. Vaičiūnas.

Nepriklausomi šilumos gamintojai įsitikinę, kad siūloma tvarka atpigintų šilumą vartotojams, tuo metu centralizuotos šilumos tiekėjai mano, kad ji kainas didins.