Energetikos ministras: Baltarusija privalo ištaisyti visus Astravo AE trūkumus
Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras par­eiš­kė, jog Bal­ta­ru­si­ja pri­va­lo iš­tai­sy­ti vi­sus nu­kry­pi­mus nuo tarp­tau­ti­nių bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų, kaip jai re­ko­men­da­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos eks­per­tai. 

Tai, anot Žygimanto Vaičiūno, leistų kalbėti bent apie dalinį Astravo AE saugumą, nes Baltarusijos atlikti streso testai yra tik vienas iš branduolinės saugos užtikrinimo elementų.

Ž. Vaičiūno teigimu, Europos Komisijos (EK) trečiadienį paskelbta Astravo (AE) streso testų ataskaita yra tik pirmasis žingsnis. Anot jo, Lietuva laikosi principo, kad ekspertų rekomendacijas Baltarusija privalo įgyvendinti iki licencijos Astravo AE išdavimo.

„Tai neturi likti popierinėmis rekomendacijomis, kurias patogu naudoti propagandinėms interpretacijoms. Tiek Lietuvos, tiek ES, tiek pačių Baltarusijos žmonių interesas yra siekti, kad nustatyti trūkumai, kurie yra esminiai saugos požiūriu, būtų ištaisyti. Neįsivaizduojame, kad Astravo AE galėtų gauti licenciją neįgyvendinusi šių rekomendacijų ir kol nebus atsakyta į visus kitus Lietuvos keliamus saugos klausimus“, – pranešime sakė energetikos ministras.

Jo teigimu, EK taip pat laikosi pozicijos, jog ekspertų išvados turi būti tinkamai įgyvendintos – Baltarusija turės parengti Nacionalinį veiksmų planą, jo nepriklausoma priežiūra vyks ir ateityje, o EK pasirengusi toliau dalyvauti stebėsenos procese.