Energetikos ministerijos ir „Danpower“ deryboms – dvi savaitės
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) tre­čia­die­nį ten­ki­no Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mą ir su­tei­kė dau­giau lai­ko tai­kiai su­si­tar­ti su Vo­kie­ti­jos at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos įmo­ne „Dan­po­wer“ dėl bend­ro­vės veik­los bei in­ves­ti­ci­jų.

Teismas leido šalims susitarti iki gegužės 10 dienos ir iki tol atidėjo savo sprendimą dėl teisinio ginčo.

Energetikos ministro atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė pranešė, kad ministerijai kol kas nepavyko taikiai susitarti su bendrove ir teismo bus prašoma pratęsti laiką. „Danpower“ finansų direktorius Burkhardas Vogelis patvirtino, kad bendrovė sutiko tęsti derybas.

Abi šalys kovo pradžioje jau kreipėsi į LVAT, prašydamos atidėti bylos svarstymą dėl neišspręsto skatinamųjų elektros tarifų klausimo „Danpower“ biokuro jėgainei Kaune. Teismas buvo leidęs joms iki balandžio 25 dienos susitarti taikiai.

„Atsakingai įvertinus situaciją ir tai, kad teismų kelias yra ilgas ir brangus, o vienas svarbiausių šios Vyriausybės prioritetų – investicinės aplinkos gerinimas, nuspręsta pasinaudoti galimybe taikiomis derybomis spręsti kilusius teisminius ginčus ir ieškoti abi šalis tenkinančių sprendimų“, – kovo mėnesį pradėjus derybas dėl taikos sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pasak B. Vogelio, vertinant jau atliktas beveik 100 mln. eurų investicijas Lietuvoje, derybų metu tikimasi sprendimų, kurie sudarys sąlygas tolesnei šalies energetikos ūkio plėtrai. „Konstruktyvių sprendimų paieška visada buvo mūsų, kaip strateginių investuotojų, prioritetas. Pagrindinis dalykas, kurio mes siekiame – kad šilumos ir elektros gamybos rinkose konkurencinės sąlygos būtų vienodos visiems dalyviams“, – sakė. B. Vogelis.

2013 metais ši jėgainė laimėjo 5 megavatų elektros skatinimo kvotų aukcioną. Tada valstybė įsipareigojo 12 metų iš bendrovės supirkti jos gaminamą elektrą po 9,7 cento už kilovatvalandę, tačiau vėliau tarifą panaikino.

Šalys derybas veda ne tik dėl jėgainės Kaune klausimų, bet ir dėl sustabdyto biokuro elektrinės projekto Vilniuje. Sausį LVAT galutine ir neskundžiama nutartimi nustatė, kad Energetikos ministerija Vokietijos „Danpower“ investicijas į projektą Vilniuje sustabdė neteisėtai. Investuotoja yra pateikusi ieškinį dėl projektui sukeltų kliūčių žalos atlyginimo. Skaičiuojama nuostolių suma – 16,2 mln. eurų.

„Danpower“ valdo šešias biokuro jėgaines Vilniuje, Kaune ir Joniškyje bei vieną kogeneracinę jėgainę Kaune. Vokietijos „Danpower“ 100 proc. akcijų valdo viena didžiausių Vokietijoje Hanoverio savivaldybės komunalinių paslaugų bendrovių „Stadtwerke Hannover“, kurios metinis pardavimas siekia 2,3 mlrd. eurų.