Energetikos ministerija susitarė su „Danpower“
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ir Vo­kie­ti­jos ka­pi­ta­lo ener­gi­jos ga­my­bos įmo­nė „Dan­po­wer Bal­tic“ iš es­mės bai­gė de­ry­bas dėl tai­kos su­tar­ties, pa­tvir­ti­no ener­ge­ti­kos mi­nis­tras. Su­tar­tis at­vers ke­lią tęs­ti „Dan­po­wer“ in­ves­ti­ci­jas Vil­niu­je ir Kau­ne, ša­lys taip pat tu­rė­tų baig­ti vi­sus gin­čus teis­muo­se. 

Pasak Žygimanto Vaičiūno, jei sutarčiai pirmadienį pritars Vyriausybė, ji bus pasirašyta ir pateikta teismui.

„Taip, iš esmės derybos pabaigtos, kompromisinis sprendimas pasiektas. Dar netgi daugiau sakyčiau – tas kompromisas yra toks, kad žiūrint iš Lietuvos valstybės interesų, manau, kad tuos interesus ne tik apsaugojome, bet ir tikrai turime gerą, subalansuotą, valstybės interesų požiūriu, susitarimą. Tikiuosi, kad jam bus pritarta pirmadienį Vyriausybėje. Po to pritarimo bus galimas taikos susitarimo pasirašymas“, – BNS sakė Žygimantas Vaičiūnas.

Ž. Vaičiūnas patikino, kad taikos susitarime nėra numatytos jokios piniginės kompensacijos.

„Jokių mokėjimų pagal šį susitarimą nėra numatyta. Kalbama apie du – Vilniaus ir Kauno – projektus, ir sąlygas dėl šių projektų eigos, įgyvendinimo. Bet apie mokėjimus tikrai nėra jokios kalbos“, – sakė ministras.

Jis nenorėjo atskleisti konkrečių susitarimo detalių, bet nepaneigė, kad taikos susitarimas atvertų kelią „Danpower“ vystyti sustabdytą kogeneracinės jėgainės Vilniuje projektą ir išspręsti Kauno biokuro jėgainės šilumos supirkimo kainos klausimą. Ministras taip pat neatskleidė, ar „Danpower“ įsipareigoja atsiimti iš teismo maždaug 16 mln. eurų ieškinį.

„Susitarime iš esmės sprendžiama Vilniaus ir Kauno projektų situacija bendrai, dabar į detales tikrai neičiau, tai padaryčiau pirmadienį (...) Ieškinių, tiek teisminių, tiek finansinių, atsiėmimo klausimas buvo derybų objektas, ir tie klausimai taip pat aptariami susitarime“, – BNS sakė ministras.

Praėjusį trečiadienį Vyriausybė pritarė taikos susitarimo su „Danpower“ krypčiai.

Šalys susitarti turi laiko iki kito ketvirtadienio, kai ginčą dėl įmonės „Danpower Baltic Taika elektrinė“ leidimo plėtoti elektros gamybos pajėgumus Kaune nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) skelbs galutinį sprendimą.

LVAT nagrinėja „Danpower“ skundą dėl sprendimų, neleidusių jai Kaune pardavinėti elektros skatinamuoju 12 metų tarifu. Tačiau šalys ketina susitarti ne tik dėl Kauno, bet ir dėl „Danpower“ veiklos Vilniuje, kur ji ketino statyti naują kogeneracinę jėgainę, bei dėl „Danpower“ pateikto 16,2 mln. eurų vertės ieškinio dėl žalos atlyginimo.

„Danpower Baltic“ Vilniuje, Kaune ir Joniškyje valdo šešias biokuro bei vieną kogeneracinę jėgainę Kaune.

Vokietijos „Danpower“ 100 proc. akcijų valdo Vokietijos Hanoverio savivaldybės įmonė „Stadtwerke Hannover“. Lietuvoje veikiančią bendrą įmonę „DanpowerBaltic“ lygiomis dalimis valdo „Danpower“ kartu su „Kesko Senukai“ grupės prezidento Artūro Rakausko, tinklo įkūrėjo Augustino Rakausko bei „Žabolio ir partnerių“ valdoma įmone „Geco investicijos“.